Teknologjia e Energjisë është një shkencë inxhinierike ndërdisiplinore që ka të bëjë me përdorimin, rujatjen, transportin, konvertimin e energjisë nga mjedise ekologjike, të sigurta dhe fikase, me synimin që të sjellë efikasitet të lartë por pa shakaktuar dëme anësore për njerëzit, mjedisin dhe natyrën.

Fushat ndërdisiplinoreRedakto

Si një shkencë ndërdisiplinore Teknologjia e energjisë është e lidhur me shumë fusha të ndryshme ndërdisiplinore, dhe anasjelltas:

Energjia e ripërtëritshmeRedakto

 Artikulli kryesor: Energjia e ripërtëritshme.

Energjia e ripërtëritshme ka shumë degë.

Energjia dielloreRedakto

 Artikulli kryesor: Energjia diellore.

Energjia e erësRedakto

 Artikulli kryesor: Energjia e erës.

Energjia gjeotermikeRedakto

 Artikulli kryesor: Energjia gjeotermike.

HidroenergjiaRedakto

 Artikulli kryesor: Hidroenergjia.

BioenergjiaRedakto

 Artikulli kryesor: Bioenergjia.

ReferimetRedakto