Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Matematikë apo Vitrina Projekti Fjalori/R ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
R-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • René Dekarti (në latinisht edhe Renatus Cartesius, gjermanisht Descartes, lindur më 31 mars 1596 në La Haye, Touraine - 11 shkurt 1650, Stokholm), filozof francezë.[1]
 • Relacioni - raportet, lidhëshmërit, mardhënjet ndërmjet elementeve të bashkësis apo bashkësive
  1. Në bashkësinë jo të zbrazët   është përkufizuar relacioni binar   në qoftë se për çdo dy elemente   është përcaktuar njëra nga vetitë : (1)   ose (2)   (lexo : a nuk është në relacion rho me b).[2]
   1. Relacion binar    quhet relacion i ekuivalencës, nëse është refleksiv, simetrik dhe transitiv.[2]
   2. Relacioni binar    quhet relacion i renditjes, nëse është refleksiv, antisimetrik dhe transitiv.[2]
   3. Relacioni binar    është relacion refleksiv, nëse secili element i  -së është në relacionin   me vetvetën.[2]
   4. Relacioni binar    quhet relacion rigoroz i renditjes, nëse është irefleksiv, antisimetrik dhe transitiv.[2]
   5. Relacioni binar    është relacion simetrik, nëse nga raporti   rrjedh  .[2]
   6. Relacioni binar    është relacion transitiv, nëse nga raportet  ,  rrjedh  .[2]
 • Renditja
  1. Relacioni binar    quhet relacion i renditjes, nëse është refleksiv, antisimetrik dhe transitiv.[2]
 • Refleksivi
  1. Relacioni binar    është relacion refleksiv, nëse secili element i  -së është në relacionin   me vetvetën.[2]


Dëftime

Redakto
 1. ^ Gabim referencash: Etiketë <ref> e pavlefshme; asnjë tekst nuk u dha për refs e quajtura DUDAMAT
 2. ^ a b c d e f g h i Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]