Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Matematikë apo Vitrina Projekti Fjalori/E ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
E-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Elipsoidi -
 • Elementi
  1. Elementi neutral - Ekuivalenca e gjykimeve  ,   quhet gjykimi   (lexo : p ekuivalent q), i cili është i saktë kur të dy gjykimet  ,   janë të sakta ose janë jo të sakta.[1]
  2. Elementi invers - shiko element neutral
  3. Elementet e bashkësive - Objektet që e përbëjnë bashkësinë quhen elemente. Elementet e bashkësive emërtohen me germa të vogla të alfabetit p.sh.: a, b, c, . . . , x, y, . . . , . [2]
 • Ekstremiteti - skaji, kufiri.
 • Ekuivalenca (<=>)
  1. - gjykim i përbërë. Shiko Logjika Matematikore
  2. Ekuivalenca e gjykimeve  ,   quhet gjykimi   (lexo : p ekuivalent q), i cili është i saktë kur të dy gjykimet  ,   janë të sakta ose janë jo të sakta.[1]
  3. Relacion binar    quhet relacion i ekuivalencës, nëse është refleksiv, simetrik dhe transitiv.[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 2. ^ Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979)