Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Matematikë apo Vitrina Projekti Fjalori/G ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
G-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • Gabimi absolut
 • Gabimi
 • Grupi -
  1. Semigrupi   që ka elementin neutral quhet grup, nëse për secilin element   ekziston elementi invers   .[1]
  2. Grupi i fundëm abelian quhet grup ciklik nëse ekziston ndonjë elemetit   , i tillë që me përsëritjen e veprimit    riprodhohen të gjitha elementet e bashkësisë   .[1]
 • Grupoidi
  1. Bashkësia jo e zbrazët   në të cilën është i përkufizuar veprimi binar   quhet grupoid lidhur me atë veprim dhe shënohet me  .[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]