Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: G , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/G/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

G

 • Galicizëm-i
 • Gazel-i
 • Gojëdhënë
 • Grotesk-u


Folklorë

G

gabel ~i em.shm. ~, arxhi. [2]
gahút ndf. si i mpitë, mendueshëm. [2]
galibá ndf. (or.) sipas gjasës, siç duket, ndoshta. [2]
gares fint. ngarend, garesin - ngaresin, vrapojnë. [2]
garub ndf. (or.) pa asgjë, me gisht në gojë. Sh. Sykuqi e la garub, e la pa asgjë, në rrugë të madhe. [2]
gixhë ~a ef. shm. ~a cungu i hardhisë që mbetet pasi të jetë kijë hardhia. [2]
gërxhep ~i em. shm. ~e dru i shkurtër me bigë që ka dalë nga rrënja e një druri tjetër. [2]
gidë ~ja ndf. (or.) gjallni, ushqim. [2]
gllog ~i (~u) em. shm. ~a lloj druri. [2]
goliç ndf. lakuriq. piak, cullak, pojk goliçi, pikë cullak, cipciri cullak. [2]
goricë ~a ef. shm. ~a (sërb.) sukë; ishull. [2]
granojcë ~a (granicë ~a) ef. shm. ~a (sërb.) kufi. [2]
gulak ~u em. shm. gulerët ká, mëzat ose lopë që blehet 2-3 muja përpara, ushqehet mirë dhe pastaj e prejmë në dhjetor për pasërmë. [2]
gurguliç ndf. lakuiq, picakm, cullak. [2]
gusan ~i em. shm. ~a (sërb.) patan, patok: guskë ~a (gusë ~a) ef. shm. ~a (sërb.) patë. [2]
gusht ndf. ngushtm gushllek - gjendje e ngushtë, e vështirë. [2]
guxhum ~i em. shm. ~a copë e vogël hekuri apo e çfardo metali, burmë, vidhe që shtrëngon binarët mbi pragjet e hekurudhës ose tjera forma të ngjajshme. [2]
guzhëm ~zhma ef. shm. ~zhma (sërb.) tollovi, kallaballëk. [2]
Arkeologji

G

Arësim

G

 • grupi
  1. ...
  2. grupet e interesi / interest- group: të gjitha subjektet e interesuara që shkolla të jetë më cilësore dhe që të zhvillohet në vazhdimësi; ata të cilët shqetësohen për punën e shkollës, që të marrin pjesë, që të realizojnë një fitim, ata që kontribuojnë në zhvillimin e shkollës.[3]


Balet

G

Fizikë

G

 • g
  1. 1...
 • G
  1. 1...
 • Gabimi
  1. Gabimet në matje - dukuri që zakonisht paraqitet gjatë matjeve të madhësive elektrike Kategoria:Matjet Elektrike.
  2. Gabimi sistematik - gabim i shkaktuar përshkakë të mos funksionimit korrekt të sistemit të parapregatitur për kryerjen e matjes.
  3. Gabimi i rastit - gabim i shkaktuar përshkakë të mos perfeksionimit të sistemit të parapregatitur për kryerjen e matjes.
  4. Gabimi absolute - zakonish më të kuptohet vlera mbi apo nën vlerenën e saktë të një madhësie.
  5. Gabimi relativ - është formë e shprehjes së gabimit absolut.
  6. Gabimi i shkalles së plotë - është forma e shprehjes së gabimeve të përgjithëshme të disa gabimeve gjatë një matje të një madhësie.
 • Gazi
  1. 1...
  2. gaz ideal - quhet gazi në të cilin nuk ka veprim të forcave molekulare.
  3. gaz real - quhet gazi në të cilin manifestohet veprimi i forcave molekulare.
 • Grami
  1. 1...
  2. - nënfish dhe ish-njësi matëse
  3. - nënfish i kilogramit : 1g = 0,001 kg.
 • Gravitacioni
  1. 1...
  2. - veti e terheqjes se pergjithshme te trupave (secili me secilin).
  3. g - shenja per nxitimin e rendimit tokesor.
Ekonomi

G

 • Gabimi
  1. (Error): Gabimi eshte nje veprim qe pasqyron nje shmangie nga rregullat e vendosura te kryera nga personeli ne menyre te pavetedijshme per pasojat qe rrjedhin prej tije.[4]
Informatikë

G

 • Gate
  1. ...
  2. Shqip: dera/porti // Dera logjike është pajisje elektronike e përdorur në ndërtimin e qarqeve logjike. Çdo derë ka hyrje dhe dalje. Gjendja e dajlës caktohet nga vlera hyrëse dhe nga rregullat që varen nga lloji i derës logjike....[5]
  3. Gateway GPRS Support Node shiko GGSN
  4. Sistemi (Rout-Gateway)
 • GB
  1. Shqip: GB : GB është shkurtesë për GigaByte. Një GB i ka 1,024 MB.[5]
 • geek
  1. ...
  2. Shqip: ditak : Geek është individ i pasionuar ndaj kompjuterëve, teknologjisë dhe shkencës. Persona të tillë janë të aftë dhe dijetar në njohuritë teknologjike. Zakonisht personat e tillë nuk shfaqin interesim mbi aspektet e tjera të jetës por në të vërtet (shumë r...[5]
 • GGSN
  1. Shqip: GGSN : Shkurtesa për Gateway GPRS Support Node. Nyja e GPRS rrjetave që shërben si hyrje (gateway) mobile patela mes SGSN dhe PDN-ve. GGSN lejon përdoruesve mobil të lidhen për PDN-të. Kjo nyje i mbart paketat nga SGSN dhe i shëndron në formatin e caktuar P...[5]
 • GIS
  1. Shqip: GIS : është shkurtesë për Geographic Information System. GIS është sistem për ruajtjen, menaxhimin, integrimin, analizimin e të dhënave hapsinore dhe veçorive të saj. Në përgjithsi GIS është hartë e cila i jep mundësi që përdoruesi të sheh/analizojë ed...[5]
 • Gmax
  1. Shqip: Programi Gmax : Gmax, program i krijuar nga Autodesk, përdoret për animime dhe 3d modelime. Ky program mund të sharkohet nga webfaqja e Autodesk. Gmax është i bazuar nga programi i njohur 3D Studio Max dhe shërben më shumë për krijimin e karakterëve,...[5]
 • GNOME
  1. Shqip: GNOME : Mjedis falas për sistem operativ Linux. GNOME është shkurtesë për GNU Network Object Model Environment. GNOME është pjesë e projektit GNU dhe si i till është open source.[5]
 • GNU
  1. Shqip: GNU : është shkurtesë përsëritëse që do të thot "GNU's Not UNIX". GNU është sistem për krijimin e softuerit që është i pajtueshëm me UNIX. GNU është zhvilluar ngaFree Software Foundation (FSF). Filozofia mbrapa GNU është krijimi i softuerit që nuk ësh...[5]
 • GPL
  1. Shqip: GPL : Shkurtesa për GNU General Public License. Kjo licencë është më e përdorura për prodhime të hapura (open-source). Sipas GPL çdokush që krijon softuer përmes prodhimeve open-source duhet të lëshon prodhimet e derivuara falas dhe me kodin burimor nën li...[5]
 • GPRS
  1. Shqip: GPRS : është shkurtesë për General Packet Radio Service. Kjo është teknologji që i lejon GSM rrjetave të lidhen për internet. GPRS e plotëson GSM me protokole të nevojshme për transmetim të shënimeve në shpejtësi prej 20 - 30 Kbps....[5]
 • GPS
  1. Shqip: GPS : Shkurtesa për Global Positioning System. Ky është sistem botëror për pozicionim i ndërtuar nga 24 satelita në orbitë rreth Tokës. Lartësi e satelitëve është rreth 19,300 km. Për të përdorur GPS nevojitet GPS pranuesi....[5]
 • GUI
  1. Shqip: GUI : është shkurtesë për Graphical User Interface. GUI është ndërmjetësuesi mes sistemit operativ dhe shfrytëzuesit. GUI ofron mënyrën grafike të komunikimit me makinën. GUI zakonisht përmban dritare dhe ikona të cilat manipulohen me mi apo tastaturë....[5]


Internet

G


Drejtësi

G

 • gazeta
  1. ...
  2. gazeta zyrtare
Kimi

G

Komunikacion

G

Kopshtari

G

Kuzhinë

G

Matematikë

G

 • Gabimi absolut
 • Gabimi
 • Grupi -
  1. Semigrupi që ka elementin neutral quhet grup, nëse për secilin element ekziston elementi invers .[6]
  2. Grupi i fundëm abelian quhet grup ciklik nëse ekziston ndonjë elemetit , i tillë që me përsëritjen e veprimit riprodhohen të gjitha elementet e bashkësisë .[6]
 • Grupoidi
  1. Bashkësia jo e zbrazët në të cilën është i përkufizuar veprimi binar quhet grupoid lidhur me atë veprim dhe shënohet me .[6]
Mitologji

G

 • Gërshetëza
  1. Gërshetëza, nimfë e mitologjisë shqiptare, që përftyrohej si një vajzë e bukur e me flokë të gjata, që gjendej në ujërat e liqeneve e të lumenjëve. Identifikohej me floçkët. [7]Gorgona

-Sipas mitologjise greke, eshte nje nga tri motrat me gjarperinj nne vend te flokeve. Ato kthenin ne gur kedo qe i shikonte.
Mjekësi

G

Muzikë

G

 • Gajdja - instrument
 • Gavarja - instrument
 • Gërreza - instrument
 • Gërnetë - instrument (shiko Klarineti)
 • Glyra - istrument
 • Grand
  1. Grand opéra - (fra.: Oper e Madhe) tip i operës franceze të shekulit XIX e ndikuar veqanërisht nga Spontini dhe Meyerbeer-i (në Gjermani u përvetësua si Grosse Oper); Veçori dalluese të saj, nga Drame lyrique, është nevoja (puna) shumë më e madhe për ndërtimin e kësaj (të madhes}.[8]
 • Grarishte - lloj këndimi
 • Gresi - pjesë e lahutës
 • Grupi - tubim
 • Gubgubi - instrument
 • Guri - instrument
Pikturë

G

Gjeografi

G

 1. Ose përcaktim i vendndodhjes gjeografike. Është shprehje që zakonisht nënkupton shërbimin i cili mundëson përcaktimin e vendndodhjes gjeografike të një objekti apo personi. Shërbime të tilla mund të ofroj sistemi global i pozicionimit (GPS), për objekte apo persona të pajisur me pranuesin GPS; telefonia mobile për abonentët e vet (LBS); sikur edhe programet e specializuara kompjuterike, që mundësojnë përcaktimin e vendndodhjes të përdoruesve të Internetit.[9]
 1. Abrazioni (gërryerja, bartja nëpërmjet fërkimit) është procesi dhe dukuria e veprimit të valëve të ujit të detit dhe të liqeneve në bregun e tyre.[9]
 1. Glaciologjia është shkencë që i takon shkencës se hidrologjisë, e cila ka për qëllim studimin e akullnajave, proceset e krijimit të tyre si dhe studimin e ndikimit të tyre në mjediset jetësorë. Fjala gleçer rrjedh nga latinishtja "glacies" që do të thotë akull ose acar. Glaciologjia është shkencë interdisiplinare e tokës e cila ndërthuret ngushtë me gjeologjinë, klimatologjinë, meteorologjinë, hidrologjinë, biologjinë dhe ekologjinë.[9]
 1. Graviteti, ( rëndesë, peshë), është forca që vepron mbi çdo trup në sipërfaqe të trupit qiellor ose afër tij, e drejtuar për në qendër të tij,- Graviteti, pra foeca me të cilën Toka , Hëna, planetët dhe trupat tjerë qiellorë ose sistemet e tyre veprojnë mbi trupat tjerë, teoririkisht ushtrohet në çfardo largësie, por praktikisht ajo shqyrtohet në sipërfaqe të këtyre trupave is dhe në largësi të vogla. Pra pasha e trupit në ndryshim nga masa e tij (nuk marrim parasyshë lëvizjen e trupit me shpejtësi të krahasueshme me shpejtësinë e dritës) është madhësi që ndryshon në vërtësi nga trupi që ushtron tërheqjen dhe nga largësia prej tij. Kështu, masa e trupit është proporcionale me peshën e tij në sipërfaqe të Tokës.
 1. - shkëmbi më i përhapur magmatik nëntokësor, me strukturë kokrizore dhe, më së shpeshti, me ngjyrëntë hirtë, por mund të edhe i kuqërremë ose i gjelbër.[9]
 1. Gejzerët janë fenomene të veçanta dhe të rralla natyrore në botë, të cilët paraqesin burime të ujit të nxehtë të cilët shpërthejnë në sipërfaqen e tokës nga brendësia e tokës shpesh edhe në lartësi deri 100 m.[9]
 1. GIS është shkurtesë për Geographic Information System. GIS është sistem për ruajtjen, menaxhimin, integrimin, analizimin e të dhënave hapsinore dhe veçorive të saj. Në përgjithsi GIS është hartë e cila i jep mundësi që përdoruesi të sheh/analizojë ed...[9]
 1. Goranët janë popull i vjetër ballkanik që së bashku me disa popuj tjerë, pas rënies së Perandorisë Osmane më 1912, kan rënë nën pushtimin e shtetit të po sa formuar ortodoks serb.[9]
 1. Grop/ë, ~a. Emërtim i përgjithshëm pë të thelluarat me madhësi të ndryshme në sipërfaqen e Tokës, të krijuara nga procese natyrore ose me punën e njeriut. gropat mund të jeenë të thata ose të mbushura me ujë-pellgje.[9]
Islam

G

Islam

 • Ghafara (غفر)
 • Ghaflah (غفلة)
 • Ghaib (غيب)
 • Ghusl (غسل)

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 5. ^ a b c d e f g h i j k l pr-tech
 6. ^ a b c Matematika I dhe II - Enti i Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i KSA të Kosovës, Fakulteti Teknik në Prishtinë (1979) [f.9]
 7. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 8. ^ (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 9. ^ a b c d e f g h i j Planeti