Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: Q , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Q/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

Q

Folklorë

Q

qaçka - plaçka, rrobe. [2]
qak ~u em. shm. ~qetç plak, pleqt. [2]
qakë ~a ef. shm. ~a plakë. [2]
qaroj ft. fint. fitoj. [2]
qas fint. ft. "plas", qasë - plasur. [2]
qasmdhonja, shm., nga nj. (qas|madhja - plastë|madhja) derëzezat, të shketat, të mjerat. [2]
qener ~i em. shm. (or.) [2]
qep - plep. [2]
qeramoj ft. bëj qeram, bëj sajgi, nderoj. [2]
qerranik ~u em. shm. ~a fllanik, raft i thurur me thupra ose me qepra ku ruhet bylmeti. [2]
qet - qetë. [2]
qet e t´ban ffr. ik, shkon, ia mbath këmbëve. [2]
qiler - qilar, quer. [2]
qole ~lja ef. shm. ~, shërbëtore, e. [2]
quer em. shm. ~ja (or.) [2]
qupri ~ja ef. shm. ~ja (or.) [2]
qepa - plepa. [2]
quran ~i em. shm. ~a (sërb.) gjeldeti, biban. [2]
qy´(qyr)! - këqyr, qyri! - këqyri! [2]
qyme-qyme ndf. grupe-grupe, tuba-tuba. [2]
Arkeologji

Q

Arësim

Q

 • Qëllimi
  1. ...
  2. qëllimet arsimore / educational goals  : janë synimet e përgjithshme afatgjata që duam të arrijmë në të ardhmen, diçka drejt së cilës duhet të ecim për ta arritur. Qëllimet arsimore lidhen me procesin e përgjithshëm të edukimit. Ato përcaktohen për veprimtarinë tërësore të shkollës, për planet dhe programet mësimore.[3]
Balet

Q

Fizikë

Q

 • q
  1. - shkurteseper ?
 • Q
  1. - shkurteseper ?
 • qendrushmeria
  1. - veti e trupave
Ekonomi

Q

 • Qarkullimi
  1. Qarkullimi i mallit -
  2. Qarkullimi i mjeteve finanaciare
  3. Qarkullimi i parave
 • Qeraja
  1. vlera e shprehur ne te holla per nje siperfaqe te marrur ne sherbim.
 • Qeverisja
  1. (Governance):Termi qeverisje pershkruan rolin e personave qe jane te autorizuar per mbikqyrje, kontroll dhe drejtimin e nje subjekti. Ata qe jane te ngarkuar me qeverisje zakonisht jane pergjegjes per te siguruar qe subjekti i arrin objektivat e tij, raportimin financiar dhe raportimin ne palet e interesuara. Ata qe jane te ngarkuar me qeverisje perfshijne menaxhimin vetem kur ai kryen funksione te tilla.[4]
Informatikë

Q

 • QoS
  1. Shqip: QoS : Shkurtesa për Quality of Service. Kjo mundësi ose aftësi e teknologjive lejon caktimin e përparësisë dhe garanton hapësirën transmetuese (ang: bandwidth) për aplikacione specifike në rrjet. Kjo lejon arritjen e cilësisë së kërkuar nga ana e aplikacio...[5]
 • quark
  1. ...
  2. quark - Shqip: kuark :Kuarket janë një nga dy grupet e njohura të grimcave nënatomike që deri sot nuk janë ndarë. Këto janë grimca që njihen si njësitë më të vogla të materies. Ekzistojnë 12 grimca themelore, gjashtë kuarke dhe gjashtë leptone....[5]
 • Quick
  1. ...
  2. QuickTime - Shqip: QuickTime : Formati për video i zhvilluar nga Apple. QuickTime është i paraparë për faqe të internetit dhe përkrahë edhe zërin. Skema e kompresionit e përdorur në këtë format është ideale për internet. Vëzhgimi i QuickTime skedave bëhët përmes plugin që mund të ...[5]
 • Qwerty
  1. Shqip: qwerty : Qwerty është formacion i tastaturës së kompjuterit (më herët e përdorur për shtypshkronjë). Emri i formacionit apo shpërndarjës së pullave vjen nga pozita e germave Q, W, E, R, T dhe Y të cilat janë të vendosura në rreshtin e parë të germave po në kë...[5]
Internet

Q

Drejtësi

Q

 • qendra
  1. ...
  2. buxheti : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare shk. QIBH. [6]
 • QIBH
  1. buxheti shk. për : Qendra Informative e Bashkësisë Humanitare. [6]
Kimi

Q

Komunikacion

Q

Kopshtari

Q

Kuzhinë

Q

Matematikë

Q

Mitologji

Q

 • Qipulli
  1. Qipulli, figurë e besimeve popullore shqiptare, e ngjajshme me xhindin që përmendet në mitologjinë e opujve të vendeve të Lindjes. Në kuptimin e figurshëm, i kanë kërcyer qipujt do të thotë i kanë hipur xhindet, është inatosur..[7]
Mjekësi

Q

Muzikë

Q

 • Quartett
  1. - (kaqja) katër solo këngëtarë.[8]
Pikturë

Q

Gjeografi

Q

 1. Qaf/ë, ~a. vendi më i ulët në kurrizin e një mali a një një kodre ose ndërmjet dy majave malore a dy kodrave, nëpër të cilin më së lehti kapërcehet mali ose kodra. janë krijuar nga gërryerja-zhveshja ose proceset tektonike.[9]
Islam

Q

Islam

 • Qadar
 • Qadi (قاضي)
 • Qiblah
 • Qiyamah
 • Qisas (?)
 • Qiyas (القياس)
 • Qutba
 • Qudsi
 • Qur'an (القرآن)

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ Shkolla dhe komuniteti - Alush Kryeziu, në projektin Wikibooks
 4. ^ Kontrolli dhe Auditimi i brendshëm Gjon Ndreja, ITAP-Shqipëri dok. në internet, prill 2007
 5. ^ a b c d pr-tech
 6. ^ a b Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 7. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 8. ^ (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 9. ^ a b Planeti