Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: H , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/H/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Folklorë

H

hajërsëz mb. (or.) [2]
hajr ~i (hajli) em. nj. ~ (or.) [2]
hak hyqmet, [2]
halet ~i em. shm. ~e (nga: hallat, allat) (or.) [2]
hali e plk. (or.) [2]
halis mb. [2]
hallashtisem fm. [2]
hallmë (halluv, hallëv) - [2]
hamam em. shm. ~e (or.) [2]
hanem ~nmi (hanum ~nmi) em. shm. ~e (or.) [2]
hapc ~i em. shm. ~a, ~injë, [2]
hapsli ~ja em. shm. ~ (or.) [2]
harab (harap) e plk. (or.) [2]
harçllak ~u (~i) (dhe: harçllëk) em. shm. ~e (nga: harç dhe harxh) (or.) [2]
harfe em. shm. ~ (or.) [2]
hargjat - [2]
harli - shih: hajr. [2]
hasret ~i em. shm. ~ (or.) [2]
hasretxhi ~ja (hasretçi ~ja, hasretli ~ja) (or.) [2]
havas ndf. [2]
haxhuze ~zja ef. shm. ~ (haxhuskë ~ska) (or.) [2]
haze ~zja (hazne ~znja, ~zneja, haziné ~ja) ef. shm. ~ (or.) [2]
hazër ndf. (or.) [2]
hedije ~ja ef. shm. ~ (or.) [2]
hekë ~a ef. shm. ~ [2]
helaq mb. (or.) [2]
hemën ndf. (or.) [2]
hene - [2]
henez ndf. (or.) [2]
heqimbash ~i em. shm. ~a (or.) [2]
herbab (erbab) mb. (or.) [2]
heshëm (i) - [2]
hiram ~i em. shm. ~a (or.) [2]
hitaume ~mja ef. (sërb.) [2]
hitoj ft. (sërb.) [2]
hong - [2]
hovi, në shprehjen si ksi hovi, kësaj here, këtë radhë. [2]
hudut ~i em. shm. ~e (or.) [2]
huj, në frazelogjinë: i hini n´huj - i hyri në qejf, i pëlqeu. [2]
hukalli vetum - [2]
hunxhet (ungjet) - [2]
hymri (më drejtë: ymri) [2]
hyqimet ~i em. shm. ~e (më drejtë: hiqmet) mrekulli, mësheftësi, gjë misterioze, mister. [2]
hyqmani lah! (haj hyqmani lah!) (or.) vullnesa e zotit, gjykimi i zotit, kështu zoti e ka gjykuar, ruejna zot! [2]
hyqmet ~i (hyqëm ~qmi, hyqymet ~i) em. shm. ~e (or.) shteti, pushteti shtetëror, regjimi, ndërtesa ku janë vendosur oranet e pushtetit, "m´kanë thirrë n´hyqymet", më kanë thirrur në organet e pushtetit, "punët e hyqymetit", punët e pushtetit; hyqymoj ft. (or.) sundoj; gjykoj. [2]
hyxhym em. shm. ~e (or.) vërsulje, turr, "hyxhym bâni", u vërsul me turr, u lëshua me turr. [2]
Arkeologji

H

Arësim

H

Balet

H

Informatikë

H

 • Hand
  1. ...
  2. handheld - Shqip: dorëmbajtëse : Pajisje elektronike të cilat mund të mbahen në duar. Pajisje të tilla dorëmbajtëse janë telefonat mobil dhe PDA. Elektronika e sotme dorëmbajtëse është evoluar shumë. Në fillim këto pajisje përdoreshin si organizator,...[3]
 • Hard
  1. hardware-in-the-loop - Shqip: hardueri në cikël : Simulimi hardware-in-the-loop është i parashikuar për sisteme të ndërlikuara elektronike të cilat kërkojnë kontrollë dhe saktësi të nivelit të lartë. Sistemet e tilla të mbyllura si automjetet, satelitat,...[3]
 • hash
  1. Shqip: hash  : (I)Funksionet per "hash" - janë algoritme që konvertojnë një hyrje (psh. string) të një domeni më të gjerë në një dalje (psh. int) me shtrirje më të vogël. Pasi që shtrirja e daljeve është zakonisht më e vogël,...[3]
 • heap
  1. ...
  2. Shqip: heap  : (I) Në shkencat kompjuterike, "heap" është strukturë e të dhënave (Ang: data structure) gjerësisht tip i pemës (Ang: tree), i cili duhet të plotësojë kushtin ashtu që çdo nyjë (Ang: node) duhet të ketë vlerë më të madhe (apo me e vogël varësisht nga...[3]
 • Home
  1. ...
  2. HomeRF - Shqip: HomeRF : Speficikimi për komunikimin patela mes kompjuterëve dhe pajisjeve të ndryshme në hapësira të vogla. HomeRF mund të përdoret deri në distanca prej 45 m dhe përdor Shared Wireless Access Protocol (SWAP)....[3]
 • HP
  1. ...
  2. HP-UX - Shqip: HP-UX : është zbatim i UNIX nga Hewlett Packard që përmban BSD dhe System V Unix. HP-UX është ndërtuar që të punon me makinat PA-RISC dhe 68xx të HP.[3]
 • HTML
  1. Shqip: HTML : qëndron për HyperText Markup Language. Kjo është një gjuhë e cila shfrytëzohet për krijim e faqeve të parapara për rrjetë / internet.
 • HTTP
  1. Shqip: HTTP : (HyperText Transfer Protocol) - Protokol që përdoret për transferin e skedarëve të quajtur hypertext (tekst, grafikë, fotografi, audio, video etj) nëpër internet. HTTP lidhja realizohet në mes të klientit në një anë (psh....[3]
 • Hyper
  1. ...
  2. hyperlink / Shqip: hiperlidhje // Hiperlidhja paraqet një element të një web-faqeje. Hiperlidhja realizon lidhjen me një dokument të jashtëm apo me ndonjë element / pjesë mbrenda po të njejtës faqe ku gjendet hiperlidhja. Hiperlidhjet kryesisht shfaqen si tekst i nënvizuar me ngjyrë të...[3]
Internet

H

 • Header (=Koka) krye element zakonisht tek regjistrat e gjuhëve të shenjave.[4]
 • Hijesimi i elementeve thirret veprimi me anë të së cilit në disa gjuhë të shenjave, elementet e gjuhës futen nën hijen e njëra tjetrës duke formuar një hiearki sipas logjikës së gjuhës përkatëse.[4]
 • Hypertext quhet përmbajtja e vëllimit të tekstit të paraqitur në rrafshe jolinear që ndërmjet veti janë të lidhura me ndihmen e njësive të tekstit . Zakonisht siër teksti (Hypertext) paraqitet në ekrane me ndihmen e procesorëve komjuerik. [4]
 • Hypermedia mjedise, hapësira (fizike) në të cilat është paraqitur përmbajtja e sipër tekstit (hypertext)[4]
 • Host - llogarites i parapare per nje sherbim // Sherbyes / Prites
 • HTML - gjuhë programuese
 • HTTP - Hypertext Transfer Protcol
 • Hypertext Transfer Protcol
Drejtësi

H

 • huaja
  1. ...
Kimi

H

 • Hidrolizë - Dekompozimi i përbërësve organikë me ujë.
 • Halogjen - Acide të paoksiduar


Komunikacion

H

Kopshtari

H

Kuzhinë

H

Matematikë

H

Mitologji

H

 • Hefesti
  1. Hefesti - Ishte zoti i zjarrit, zejeve të ndryshme (zanateve), artit dhe metalurgjisë.<> Konsiderohej si farkëtar dhe zejtar i Olimpit. Nga mitologjia Romake, atij i përshtatej VULLKANI.<> Në mbretërinë e Olimpit, ishte i angazhuar për punimin e stolive dhe gjësendeve të ndryshme artistike. Edhe pse, në dukje tejet i shëmtuar dhe nga këmbët i çalë, ai kishte duar dhe trup të fortë. Në dukje vërtet njihet si i shëmtuar, por dashurisë së tij nuk kanë mund t’i ikin shumë femra të bukura.<> Nga aviturat e shumta dashurore që kishte, përpos Afroditës, përmenden edhe AGLEJA dhe HARI. [5]
 • Hera
  1. Hera ishte bashkëshortja legjitime e Zeusit dhe konsiderohej si mbrojtësja e familjes dhe grave të martuara Binjakja Romake ishte JUNONA. Lidhja Herës me Zeusin ka qenë shumë para se këta të dytë të martohen. <>Ata takoheshin fshehtë. Kur harmonizohen dhe stabilizohen marrëdhëniet në mes të Zotave tjerë të Olimpit dhe Zeusit si sundimtar të përgjithshëm, atëherë, këta të dy lidhin Martesë. Hera lajmërohet në shumë tregime mitologjike të asaj kohe.<> Si më karakteristike për të ishte se, ajo, përveç fëmijëve të vetë, rritte dhe kujdeset edhe për fëmijët tjerë. Dënonte tradhtinë martesore dhe me ashpërsi të pashoq luftonte kundër dashnoreve të burrit të saj. <>Në kohën e luftës së famshme dhe tragjike të Trojës, ajo ishte përherë e angazhuar në mbrojtje të grekëve luftëtar dhe merrte pjesë në prurjen e shumë vendimeve të rëndësishme për luftën. [5]
 • Hermesi
  1. Hermesi - Ishte zëdhënës dhe lajmëtar i zotave tjerë nga Olimpi. Po ashtu, Hermesi konsiderohej si Zoti i tregtisë, oratorisë dhe i hajnave. Nga mitologjia Romake atij i përshtatej MERKURI. Ka qenë biri i Zeusit, i lindur nga marrëdhënia e tij jashtëmartesore me MAJËN.<> Hermesi në sandalet e mbathura në këmbë dhe përkrenaren që e barte në kokë, kishte krahë me të cilët fluturonte furishëm nga një vend në vendin tjetër.<> Shpesh ju ka ndihmuar shumë heronjve legjendar, sikur janë:HERAKLU, PERSEJI, ODISEU ... [5]
 • Helena
  1. Helena, gruaja e Menelaut, një nga herojinat më kryesore të "Iliadës" dhe të ciklit trojan. Ashtu si Klitemnestra, Kastori dhe Poluksi, ajo ishte lindur nga një vezë që kishte përftuar Leda, gruaja e Tindarit. Që e vogël Helena ishte e dëgjuar për bukurinë e saj. Një ditë, kur po kërcente në tempullin e Artemidës, atë e rrëmbeu Teseu që e çoi në Atikë. Helena u çlirua nga vëllezërit e saj, Kastori dhe Poluksi, të cilët e sollën në Spartë. Atë e kërkuan për grua shumë heronjë grekë si Odiseu, Menelau, Ajaksi, Diomedi etj, por Tindari nuk vendoste kujt t'ia jepte. Ai kishte frikë se heronjtë tjerë nga smira, do të fillonin luftën kundër dhëndrit të lumtur. Më në fund Odiseu dinak e këshilloi Tindarin që Helena ta zgjidhte vetë burrin e saj, kurse të gjithë pretenduesit e tjerë të jepnin betimin se nuk do të mbanin mëri kundër burrit të saj dhe se do ta ndihmon atë për çdo gjë. Kur Paridi e rrëmbeu Helenën dhe e çoi në Trojë, Menelau thirri në ndihmë gjithë heronjtë grekë dhe ata organizuan fushatën kundër Trojes (Lufta e Trojës). Pas vdekjes së Paridit Helena u martua me vëllan e tij Deifobin, por shpejt e tradhëtoi atë dhe gjatë plaçkitjes së qytetit ajo atë ia dorëzojë Menelaut, i cili e vrau. Në inat e sipër Menelau donte të vriste edhe Helenën, por e ndali Agamemnoni, kurse hyjnesha Afërditë zgjoi përsëri në zemrën e Menelaut dashurinë për Helenën. Më në fund burr e grua u pajtuan dhe që të dy u kthyen në Spartë. Pas vdekjes së Menelaut, Helena e dëbuar nga Sparta, vajti në Rod, ku e vranë. Një legjend tjetër thotë se Tetida e ngjalli Heenën përkohësisht dhe ajo u vendosë në ishullin e Leukës, këtu ajo u martua me Akilin, i cili edhe ky u njall përkohësisht nga Tetida. Me Akilin ajo lindi një djalë, Euforionin. Miti mbi Helenën ka frymëzuar shumë shkrimtarë të vjetër dhe të rinj (tragjedia e Sofokliut dhe e Euripidit "Helena"; Gëtja në pjesën e dytë të "Faustit" e bën Helenën grua të Faustit etj). Ky mit është pasqyruar edhe në krijimtarinë e piktorëve e të kompozitorëve të ndryshëm.[6]
 • Hestia
  1. Hestia - Ishte hyjneshë e zemrës, familjes dhe harmonisë familjare. Nga mitologjia Romake, asaj përshtatej hyjnesha VESTA.<> Ka qenë motra e Zeusit.<> Edhe pse me këmbëngulje atë e kërkonin për grua Posedoni dhe Apoloni, ajo nga vëllai saj Zeusi, kishte kërkuar që përgjithmonë të mbetej e pamartuar dhe virgjëreshë. Në mbretërinë e Olimpit, ka bërë një jetë të qetë dhe pa afera.<> Ndoshta, mu kjo rrethanë ka qenë shkaku kyçe, pse kjo hyjneshë, në krahasim me Zotat tjerë, nuk është përmendur aq shumë<> Në shekullin e 5 p.e.s., ajo zëvendësohet dhe vendin e saj e zen DIONISI -Zoti vardisje, pjellshmërisë dhe verës. <> DIONISI ishte fëmija nga marrëdhëniet jashtëmartesore të Zeusit dhe SEMELES. <> Në mitologjinë Romake, atij i përshtatej Zoti BAKHO.[5]
 • Hesiona (gjer. Hesione)
  1. "Mbretresha pre Azisë", një përemër syrianë i Atargatis-it ose Meri-Yamm, Zojë e Madhe e Detit që vije në lidhje luptimore me gjarpërin. Grekët thonin se, Herakles-i e ka shpëtuar Hesionën nga gjarpëri i detit. Është ky një version tjetër që paraqetë mitin e Perseus-it dhe Andromeda-së. Zanafillja e mitit, si duket gjendet diku në luftën e zhvilluar në mes të Baal-it dhe gjarpërit të detit Yamm. Një luftë me qëllim përvetsimi adhurimin e Zojës aziate.[7]
 • Hijet
  1. Hijet - figura të papërcaktuara, me kuptimin e një demoni, të një fantazme. Në Kosovë me fjalën "hije", në kuptimin mitologjik, mund të përfshihen demonë të ndryshëm, por para së gjithash - bota "andej varrit", të vdekurit, zakonisht shpirtra të ligj. [8]


Mjekësi

H

|Hipertermia është gjendje në të cilën është ngritur temperatura e trupit mbi normale (për njeriun mbi 37°C, për gjerin mbi 38°C).[9]
|Hypotensio arterialis - Rënia e shtypjes së gjakut për shkak të veprimit frenues në zemër dhe në qendrën respiratore të hiperkapnisë së lartë. [9]
Muzikë

H

 • Hallma - instruent (shiko Pipëza)
 • Harmonika - instrument
  1. Harmonik - në kuptim të përgjithëshëm: gjithësia e sistemeve rendore të muzikës, që ndahen me nga një dallim në mes të Konsonaz-es dhe Dissonanz-e; në kuptim të ngusht, tingëllima e përbashkët dhe e renditur e zërave; Akkorde-t dhe lidhjet e tyre në mes veti.[10]
 • Haut-Contre
  1. - zëri më i lart i burrave (gjendja Alt) në muzikën vokale franceze të shekujve XVI-XVIII. (Shiko dhe Countertenor) [10]
 • Hedhësi - term
 • Hinka - pjesë instrumenti
 • Historia
  1. Historische Oper - (gjermanisht) oper me shtjellime historike të politikës (është për t'u dalluar nga operat me shtjellime mitike dhe ato që shtjellojnë të tashmen).[10]
 • Hora - lloj këndimi
 • Hosenrolle
  1. - roli mashkullor në një oper që luhet nga një femër.[10]
 • Huzama - term
 • Hysejnia - term
Pikturë

H

Gjeografi

H

 1. Hamadet janë (shkretëtira shkëmbore)blloqe të mëdha shkëmbore me shpërndarja të parregullt që knë mbetur në vend e që era e ka bartur materialin rënorë dhe pluhurin dhe i ka qveshur.Bëjnë pjesë në forma erozive.[11]
 1. - është mal në kuadër të Alpeve shqiptare në kufi të Kosovës me Malin e Zi .[11]
 1. Heliografi është instrument i cili shërben për matjen e diellosjes ose insolacionit, gjegjësisht zgjatjen e shkëlqimit diellor, vlera e të cilit shprehet në orë/ditë, muaj, sezon dhe vit. Prishtina p.sh mesatarisht ka 2048 orë diellosje në vit, Tirana 2561, Hvari 2715, Athina 2655, Vlora 2721 etj.[11]
 1. Hemisfera është një term që përdorët në shkenca të ndryshme natyrore e më të cilin kuptohet njëra nga dy anët e sferës ku për sferë mund të merren trupa të ndryshëm që i ngjajnë sferës.[11]
 2. Hendeku tektonik
 3. Hendeku tektonik Hendeku tektonik (Graben-i) është formë strukturore negative, e krijuar nga ulja e e tokës ndërmjet dy a më shumë shkarjeve, rrallë përgjatë një shkarjeje tektonike.[11]
 1. Hidroizotermat janë vija të cilat bashkojnë pikat me temperature të njejta në sipërfaqe apo thellësi të caktuar.[11]
 1. Holoceni është epokë gjeologjike e cila fillon kah fundi i pleistocenit , para rreth 10 000 viteve dhe zgjat deri në ditët e sotme . Pjesë përbërs e tij ë shtë edheperiudha e kuaternarit. Gjat holocenit kontinentet dhe deti botror kan marr konturat e sotme.[11]
 1. - (nga greq. ορίζοντας - fj.p.fj. "brez, rrip shikimi" pra, kufishikimi) është vija rrethpërshkuese që ndan tokën nga qielli nga pikë vështrimi i vëzhguesit.
 1. Horsti ose timori është formë relievore e cila krijohet me ngritjen e masës tokësore në mes tëdy ose më shumë çarjeve tektonike, kurse krahët mbesin në pozitën e mëparshme.[11]
 1. Higrografi është instrument për regjistrimin e ndryshimeve të lagështisë relative të ajrit.[11]
 1. Humusi është shtresë pjellore e korës së tokës që është krijuar nga thërmimi i shkëmbinjëve dhe nga organizmat e ngordhur të botës bimore dhe shtazore.[11]
Islam

H

Islam

 • Hadi (هادي)
 • Hidaya(هداية)
 • Hadith (حديث)
 • Halal (حلال)
 • Hafith (حافظ)
 • Hajj (الحجّ) ose haj
 • Hakim
 • Hanif (حنيف)
 • Haraam (حرام)
 • Haram (حرم)
 • Hasan (حسن)
 • Hijab (حجاب)
 • Hijra (الهجرة)
 • Hima
 • Hizb (حزب)
 • Houries
 • Huda (حدا)
 • Hudna (هدنة)
 • Hudud (حدود)
 • Hukm (حكم)

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
 3. ^ a b c d e f g h pr-tech
 4. ^ a b c d Interneti allashqiptarçe
 5. ^ a b c d Adnan Abrashi në revistën dyjavore “KOSOVARJA” – janar 2005 sipas SYRI 3
 6. ^ FJALOR I MITOLOGJISË, Rilindja - Prishtinë 1988, hartuar nga Doc. Todi Dhama.
 7. ^ Sipas: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 8. ^ Mark Krasniqi, nxierr nga forumishqiptar
 9. ^ a b Praktikumi i Fiziologjisë Patologjike - Universiteti i Prishtinës, 2002
 10. ^ a b c d (HZh) Bibliothek der Meisterwerke, Oper Operette Musical Manfred Joh. Beohlen dhe Johannes Jansen, "NAUMMAN UND GEOBEL" ISBN 3-625-10456-5
 11. ^ a b c d e f g h i j Planeti