Gjendeni në njëren nga vitrinat paraqitëse të përmbjatjeve të faqeve Wikipedia:Projekti Fjalori. fresko përmbajtjen
Wikipedia
Projekti Fjalori

Wiktionary
Shiko për: Ç , në Fjalorin e gjuhës shqipe

Ky projekt është pjesë ndihmese për redaktorët e Wikipedia, Enciklopedia e Lirë dhe shërben që të mblidhen shprehjet nga lëmi të ndryshme të folura në ditët e përditshme dhe pas pastrimit të barbarizmave barten tekë Fjalori i gjuhës shqipe.
Vini Re! Ndër shprehjet dhe fjalët të shkruara më poshtë, ka dhe barbarizma dhe fjali që tregojnë për ndonjë veprim të caktuar dhe vetëm si të tilla e kanë kuptimin e plotë. Për këtë keni parasyshë që një shprehje përdoret në disa lëmi dhe shënimi i plotë i saj pas fjalës së parë - shërben për lidhje me kuptimin enciklopedik - është i mirëseardhur. P.sh. Akademia , Akademia e Shkencave, Akademia e Shkencave e Shqipërsë etj ...
Si funksionon?
Shtypeni shkronjën pranë numrave rendorë të seksioeve (titujve) dhe shkruajeni fjalën në fushën që do të hapet. Shtypeni Kryej ndryshimet me këtë edhe është bërë futja në regjistër. Paraqitja e ndryshimit bëhet vetëvetiu, në disa fleta që përdoren për sortime sipas lëndëve dhe sipas shkronjave.

Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e lëndës përkatëse kthehuni prapa. Kthimi nga ku keni bërë ndryshimin është i lehtë sepse në çdo fletë, lartë në anën e majtë (përfundi titullit të fletës) gjendet lidhja Wikipedia:Projekti Fjalori| pas së ciles pason lidhja për lëndën pjesë e së cilës është "shkronja"


Nëse dëshironi të shikoni ndryshimet e bëra në regjistrin e shkronjës përkatëse ju nevojitet të gjeni shkronjën përkatëse në faqen Wikipedia:Projekti Fjalori aty gjendet regjistri i plotë.

Lexo :Hape seksionin për germën :
A B C Ç D Dh
E E F G Gj H
I J K L Ll M
N Nj O P Q R
Rr S Sh T Th U
V X Xh Y Z Zh
Terminologji proesionale
W
Vitrinat e "Projekti Fjalori" sipas:
lëmive ABC-së[1]

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia

A
B
C
Ç
D
Dh
E
E
F
G
Gj
H
I
J
K
L
Ll
M

N
Nj
O
P
Q
R
Rr
S
Sh
T
Th
U
V
X
Xh
Y
Z
Zh

Lista nga kjo lëmi:

Wikipedia:Projekti Fjalori/Ç/Lista

Lista tjera:

Papëve
Radio Televizioneve
Skulpturave
Aparateve elektrike
Aktorëve
Biografive
Drejtimeve muzikore
Elementeve të ndërtimtaris
Festave fetare
Festave ndërkombëtare
Filmave
Filmave shqip
Insekteve
Kafëshve
Këngëtarëve dhe grupeve shqiptare
Librave
Sporteve
Video lojrave
Automjeteve
Motove kombëtare
Lista e produkteve ushqimore
Lista e programeve për PC
Përvjetoreve historike
Shfaqjeve teatrale
Shteteve
Teknologjive
Universiteteve
Bimëve
Botuesve shqiptarë
Emrave shqiptarë (f)
Emrave shqiptarë (m)
Festave
Filmave
Bibliotekave
Lëmive
Personalitetve shqiptare
Shkrimtarëve shqiptar
Wikipedias

Gjuhë dhe letërsi

Ç

Folklorë

Ç

çakara [2]
çaprashtem[2]
çargëzinë ~a ef. shm. ~a[2]
çati[2]
çelloj[2]
çezë ~a ef. shm. ~ (çeiz ~i em. shm. ~i)[2]
çibrit - em. shm. ~a[2]
çiçe[2]
çirak[2]
çirk[2]
çish[2]
çish gje[2]
çollo andi, çollo këndi -[2]
çufërr ~frra ef. shm. ~frra,[2]
çukar ~i em. shm. [2]
çunë ~a (në drejtë: çun ~i)[2]
çu tu bir![2]
Arkeologji

Ç

Arësim

Ç

Balet

Ç

Fizikë

Ç

 • çipi
  1. - element gjysëmpërçuesi
Ekonomi

Ç

Informatikë

si ndahet tregetija

Dëftime

 1. ^ "Skeleti" - i kësaj pjese të projektit nuk është i potë dhe gjendet në varrës të plotë me pjesën "PF sipas lëmive"
 2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q PËRALLA II IAP. "RILINDJA" Prishtin 1982.
</noinclude>
Internet

Ç

Drejtësi

Ç

Kimi

Ç

Komunikacion

Ç

Kopshtari

Ç

Kuzhinë

Ç

Matematikë

Ç

Mitologji

Ç

 • Çaoshi - Kaosi ( gjer. Chaos)
  1. Fjalë e greqishtes antike për të pa identifikueshme elemente, të vrazhda ndër veti, që para krijimit dhe pas çdo shkatërrimi të Universit, kishe qëndrojnë në shpirtin e Zojës së Botës. Me këtë, vetë Zoja ishte një gjendje e kuptuar si "rrjedhë e përhershme" e lumit para se lënda të shpërthente e të merrte formën për të krijuar botën e ngurtë. Çaoshi ose Kaosi, në Bibel, shpjegohet si një gjendje e Botës para krijimit, me kuptimin "shkretëtirë" dhe "bosh". (Genesis 1,2). (Shiko dhe Kijameti, Dita e Madhe e Gjykimit Botërorë, Tiamat, Tohuwabohu.)[1]
Mjekësi

Ç

Muzikë

Ç

Pikturë

Ç

Gjeografi

Ç

 1. [çur|g,~gu m.sh. ~gje, ~gjet] -#1. Fill uji që rrjedh nga fyti i kroit ose çezmes; curril i madh uji ose i një lëngu tjetër që rrjedhë. Çurg uji. Çurg gjaku. Çurg lotësh. #2. Krua me një curril ujë; vendi ku del një burim uji.#3 përd. ndajf. Duke rrjedhur shumë e me forcë; curril. Shkon (rrjedh, derdhët, del) çurg. I vete gjaku çurg. I binin lotët çurg. I rrjedhte djersa çurg.[2]
 • Çurgon [çurg|ón jokal., ~ói,~úar.] Rrjedh shumë e me forcë, del a bie çurg (për ujin ose për lëngje të tjera që rrjedhin). Çugon uji. Çurgon gjaku. I çurgojnë djersët (lotët).[2]
Islam

Ç

Islam

Dëftime

 1. ^ Sipas: Das geheime wissen der franun, ein lexikon von barbara g. walker, "arun" ISBN 978-3-86663-020-8. -> 666!!!
 2. ^ a b c Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980