Operator: Majavah

Automatik apo i shoqëruar: Automatik

Gjuhë programimi: Python, using standard Pywikibot script

Përmbledhja e përdorimit: Automatically archive configured talk pages

Periudha e redaktimit (p.sh. gjithnjë, përditë, njëherë,...): daily

Ritmi i redaktimeve: a run once a day, depending on the database lag one edit in about ten seconds for the duration of the run

Ka titullin? (Po/Jo): no

Hollësitë e përdorimit: See Përdoruesi:MajavahBot. Basically this bot archives all pages that have been configured to do so using Përdoruesi:MajavahBot/config.

Faleminderit, Majavah (diskutimet) 12 maj 2020 14:29 (CEST)Reply[përgjigjuni]

Diskutimi Redakto

@Liridon,. I did one full run. Majavah (diskutimet) 16 maj 2020 12:37 (CEST)Reply[përgjigjuni]
@Majavah, you indeed have but you haven't archived the page Liridon gave as an example because no bot template was there. Anyway I think Kuvendi and Zyra e Ankesave will be enough as examples anyway. @Liridon, take a look at those pages above and their archives. :) - Klein Muçi (diskutimet) 16 maj 2020 13:08 (CEST)Reply[përgjigjuni]
That was my mistake, sorry. Didn't realize that as the original e-mail I got didn't contain that part. Majavah (diskutimet) 16 maj 2020 13:27 (CEST)Reply[përgjigjuni]

Votimi Redakto

  U miratua--Liridon (diskutimet) 17 maj 2020 14:09 (CEST)Reply[përgjigjuni]