Alevianët, Alevjanët ose Alevijtë (turqisht: Alevilik, Anadolu Aleviliği "Alevizmi Anatolian" ose Kızılbaşlık; kurdisht: Alewi nga Persisht: علوی për "pasuesit e Ali") janë një grup myslimanesh nga shekulli 13-14,[1] pasuesit e së cilës ndjekin mësimet mistike islame alevi (bāṭenī) të Haxhi Bektash Veliut, i cili është të ketë mësuar mësimet e Aliut dhe të Dymbëdhjetë Imamëve. Ndryshe nga Sunnizmi dhe Shi'izmi, alevitë nuk kanë dogma fetare detyruese dhe mësimet transmetohen nga një udhëheqës shpirtëror. Ata pranojnë gjashtë nenet e besimit të Islamit, por mund të ndryshojnë në lidhje me interpretimin e tyre.[2] Ata nuk kanë nevojë për xhami sepse besimi i tyre kryesor është: "Zemra e njeriut është një shtëpi e Zotit".

Simboli Aleviteve

Alevit pretendojnë të jenë pasuesit e Muhamedit, e tij të Ehli Bejtit, tij Dymbëdhjetë imamllarë, dhe pasardhës të tyre, të shenjtin Alevi dhe mjeshtri Sufi Haxhi Bektash Veliut. Ata besojnë se rruga e Haxhi Bektash Veliut është rruga e Ali ibn Ebu Talibit. Adhuruesit e Alevizmit gjenden kryesisht në Turqi dhe përbëjnë afërsisht 10% deri në 15% të popullsisë në Turqi, me minoritetet në Shqipëri (si Bektashijtë), Bosnje, Bullgari, Krime, Kaukaz, Kroacia, Qipro, Greqia, Hungaria, Irani, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania, Serbia, Tataristani dhe diaspora turke (veçanërisht Gjermania). Alevitët janë ndër më të madhe turke, turkmen, Tatar, Azeri, Zaza, kurdë dhe komuniteteve të nën-etnike.

Etimologjia

Redakto

"Alevi" në përgjithësi shpjegohet se i referohet Aliut, kushëririt dhe dhëndrit të Muhamedit. Emri përfaqëson një formë turke të fjalës Alawi (arabisht: علوي) "e ose i përket Aliut".

Një këndvështrim i pakicës është ai i Ishikistëve, të cilët pohojnë se "Alevi" rrjedh nga "Alev" ("flakë" në turqisht) në lidhje me zjarrin që përdoret gjerësisht në ritualet alevite. Sipas tyre përdorimi i qirinjve bazohet në kapitullin 24 të Kuranit, ajetet 35 dhe 36.

"Perëndia është ndriçues (dirigjues e begatues) i qiejve dhe i Tokës. Shembulli i dritës së Perëndisë është si dritarja (në mur), në të cilën është feneri, - e feneri është në një xham, e ky xhami është si yll i shndritshëm, i cili ndizet nga druri i bekuar i ullirit, as i lindjes as i perëndimit, vaj i të cilit gati shkëlqen edhe pa e prekur zjarri; (kjo është) dritë mbi dritat. Perëndia e udhëzon në dritën e Vet kë të dojë dhe Perëndia shpjegon shembuj për njerëzit. Perëndia është i dijshëm për çdo gjë. Në xhamitë, që u ngritën me urdhërin e Perëndisë dhe në të cilat përmendet emri i Tij – Atë e lavdërojnë, në mëngjes dhe mbrëmje,")

Mësime

Redakto

Në qendër të mendimit dhe veprimit Alevi janë toleranca, gjithashtu ndaj feve të tjera dhe njerëzimi. Ata jan pro shtetit shekullar demokratik. Solidariteti dhe drejtësia janë shumë të rëndësishme për Alevitët. Në këtë, Hazret Aliu është modeli i tyre. Prandaj Alevitët nuk refuzojnë askënd sepse flet një gjuhë tjetër, ka një ngjyrë tjetër të lëkurës ose i përket një komuniteti tjetër fetar. Për ta të gjitha fetë janë madje të rëndësishme. Sipas këtij mendimi, ata ndryshojnë nga të gjitha fetë e tjera, anëtarët e të cilave shpesh e konsiderojnë besimin e tyre si të vetmin të saktë.

Një parim i Alevitëve është:

"Mos e konsideroni asnjë person ose komb si të ulët!"

Alevitët gjithashtu i kushtojnë një rëndësi të madhe jetesës së besimit të tyre në një mënyrë moderne dhe bashkëkohore. Për ta bërë këtë, ata duhet të jenë në gjendje të interpretojnë përsëri dhe përsëri shkrimet e shenjta të fesë së tyre. Kjo kërkon një arsimim të mirë në shkolla dhe universitete. Për këtë ata e bëjnë veten të fortë dhe në këtë mënyrë ndjekin parimin e tyre:

"Një rrugë pa shkencë të çon në errësirë!"

Besimet

Redakto

Sipas studiuesit Soner Çagaptay, alevizmi është një "interpretim relativisht i pastrukturuar i Islamit".[3] Gazetari Patrick Kingsley thotë se për disa alevi që vetëpërshkruhen, feja e tyre është "thjesht një identitet kulturor, sesa një formë adhurimi".

Shumë mësime bazohen në një traditë të transmetuar gojarisht, e cila tradicionalisht mbahej e fshehtë nga të huajt (por tani gjerësisht e aksesueshme). Alevitë zakonisht e shpallin shehadetin islam, por duke shtuar "Aliu është miku i Zotit".

Baza për besimet më të veçanta të Alevive gjendet në Bujruk (shkrime të përmbledhura dhe dialogë të Shejh Safi-ad-din Ardabili dhe të tjerë të denjë). Gjithashtu përfshihen himne (nefes) nga figura të tilla si Shah Ismail apo Pir Sultan Abdal, histori të Haxhi Bektashit dhe histori të tjera.

Besimet alevite midis alevive turq dhe alevive kurd ndryshojnë pasi alevitët kurdë i kushtojnë më shumë theks Pir Sultan Abdalit sesa Haxhi Bektash Veliut dhe alevizmi kurd i ka rrënjët më shumë në nderimin e natyrës.[4]

Në kozmologjinë alevite, Zoti quhet edhe el-Hakk (I vërteti).[5] Zoti krijoi jetën, kështu që bota e krijuar mund të pasqyrojë Qenien e Tij.[6] Alevitë besojnë në bashkimin e Allahut, Muhamedit dhe Aliut, por ky nuk është një trinitet i përbërë nga Zoti dhe figurat historike të Muhamedit dhe Aliut. Përkundrazi, Muhamedi dhe Aliu janë përfaqësime të dritës së Allahut (dhe jo të vetë Allahut), duke mos qenë as të pavarur nga Zoti, as karakteristika të veçanta të Tij.

Librat dhe profetët

Redakto

Ashtu si Islami, të gjithë Alevitë i pranojnë të paktën katër shkrimet e shpallura nga qielli. Përveç kësaj, alevitë nuk e kanë problem të shikojnë libra të tjerë fetarë jashtë katër atyre kryesore si burime për besimet e tyre duke përfshirë hadithet, Nahxhul-Belaga dhe Bujrukët. Alevizmi gjithashtu pranon profetin islamik Muhamedin (peygamber).[7] Ndryshe nga synitët dhe shiitët, alevitë nuk i konsiderojnë interpretimet e Kuranit sot si të detyrueshme apo të pagabueshme, pasi kuptimi i vërtetë i Kuranit konsiderohet të merret si sekret nga Aliu dhe duhet të mësohet nga një mësues, i cili transmeton mësimet e Aliut (Bujruk) te dishepulli i tij.

Referime

Redakto
  1. ^ KINGSLEY, PATRICK (22 korrik 2017). "Turkey's Alevis, a Muslim Minority, Fear a Policy of Denying Their Existence" (në anglisht). New York Times. Marrë më 27 korrik 2017.
  2. ^ https://minorityrights.org/minorities/alevis/
  3. ^ Cagaptay, Soner (17 prill 2012). "Are Syrian Alawites and Turkish Alevis the same?". CNN (në anglisht). Arkivuar nga origjinali më 7 janar 2022. Marrë më 2017-07-28.
  4. ^ Wakamatsu, Hiroki (2013). "Veneration of the Sacred or Regeneration of the Religious: An Analysis of Saints and the Popular Beliefs of Kurdish Alevis". 上智アジア学 (në anglisht). Sophia University. 31: 12.
  5. ^ Hande Sözer Managing Invisibility: Dissimulation and Identity Maintenance among Alevi Bulgarian Turks BRILL 2014 ISBN 978-9-004-27919-3 page 114
  6. ^ Tord Olsson, Elisabeth Ozdalga, Catharina Raudvere Alevi Identity: Cultural, Religious and Social Perspectives Tord Olsson, Elisabeth Ozdalga, Catharina Raudvere ISBN 978-1-135-79725-6 page 25
  7. ^ Shindeldecker, John. "Turkish Alevis Today". www.alevibektasi.eu (në anglisht).