Kurdët janë kombësi e cila banon në territorin që nganjëherë quhet me emrin Kurdistan. Sot 20 milion kurdë banojnë në Turqi, 8 - 10 milion në Iran, 7 - 9 milion në Irak dhe 2 - 2.8 milion në Siri. Gjuha e tyre është gjuha kurde, por pothuajse të gjithë kurdët flasin edhe gjuhën e shtetit ku banojnë.

Territorët ku banojnë kurdë

Për shkak të aktiviteteve të Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit (PKK), emri "kurd" shpesh lidhet me konceptët "terrorist" dhe "separatist". Kurdet janë ende ne lufte me disa shtete si Turqia, Iran, Irak etj.