Bartholomew Jo-Jo Simpson, më i njohur si Bart, është një personazh fiktiveserinë animuar The Simpsons. Ai është fëmija më i vjetri dhe i vetmi djalë i Homer dhe Marge Simpson, dhe vellai i Lisa dhe Maggie. Ai dublohet nga Nancy Cartwright.

Bart Simpson