Një personazh fiktive (gjithashtu personi fiktiv apo karakteri fiktiv) është çdo person i cili shfaqet në një vepër fiktive.

Personazhe fiktive Redakto

Televizion Redakto

Film Redakto

Video lojëra Redakto

Strip Redakto

Formë/Tipe Redakto

zhanrin fiktiv ka shumë lloje të personazhit fiktiv, sidomos janë ata të përfaqësuar në literaturë:

Shiko edhe Redakto