Arsimi alternativ përfshin shumë qasje pedagogjike që ndryshojnë nga pedagogjia kryesore. Mjedise të tilla alternative të të mësuarit mund të gjenden brenda shkollave shtetërore, kartave dhe shkollave të pavarura, si dhe mjediseve mësimore të bazuara në shtëpi. Shumë alternativa arsimore theksojnë rëndësinë e klasave të vogla, marrëdhëniet e ngushta midis nxënësve ose studentëve dhe mësuesve dhe një ndjenjë të komunitetit .

Kuadri ligjor për një arsim të tillë ndryshon sipas lokalitetit, dhe përcakton çdo detyrim që të përputhet me testet standarde dhe notat e zakonshme

Qasjet alternative pedagogjike mund të përfshijnë struktura të ndryshme, si në klasë e hapur, marrëdhënie të ndryshme mësues-student, si në shkollat demokratike kuaker, dhe / ose kurrikulat dhe metodat e ndryshme të mësimdhënies, si në shkollat e tipit Montesori apo shkollat sipas pedagogjisë së valdorfit, etj. [1] Sinonimet për terminologjinë "alternative" në këtë kontekst përfshijnë "jotradicionale", "jokonvencionale" dhe "jo të standardizuara". Mësimdhënësit dhe edukatorët e shkollave alternative përdorin terma si "autentik", " holistik " dhe "përparimtar (progresiv)". [2]

Historiku Redakto

Arsimi alternativ u paraqit si përgjigje e vendosjes së arsimit të detyrueshëm dhe të standardizuar gjatë dy ose tre shekujve të fundit. Pedagogë dhe edukatorë përfshirë Jean-Jacques Rousseau, [3] humanistin zviceranë Johann Heinrich Pestalozzi ; transcendentalistët amerikanë Amos Bronson Alcott, Ralph Waldo Emerson dhe Henry David Thoreau; themeluesit e arsimit përparimtar John Dewey dhe Francis Parker, dhe pionierë arsimorë si Friedrich Fröbel, Maria Montessori dhe Rudolf Steiner besuan se arsimi duhet të përgatisë fëmijën për zhvillim në shumë nivele: jo vetëm intelektualisht, por edhe moralisht, shpirtërisht, emocionalisht, psikologjikisht dhe fizikisht . Pas Luftës së Dytë Botërore në Itali u zhvillua një qasje alternative e njohur si Qasja Reggio Emilia për edukimin në periudhën e fëmijërisë së hershme, e prezantuar nga Loris Malaguzzi .

Kritikët kulturorë si John Caldwell Holt, Paul Goodman, Frederick Mayer dhe George Dennison kanë ekzaminuar arsimin nga këndvështrimet individualiste, anarkiste dhe libertariane. Shkrimtarët e tjerë, duke filluar nga Paulo Freire e deri te teoricienët amerikanë Herbert Kohl dhe Jonathan Kozol, kanë kritikuar arsimin e përgjithshëm perëndimor nga pikëpamja e politikës liberale dhe radikale. Argumenti për një qasje që kujdeset për interesat dhe stilin e të mësuarit të një individi mbështetet nga hulumtimet që sugjerojnë se një model me përgjegjësi të nxënësit është më efektiv sesa një mësues përgjegjës. [4] Ron Miller ka identifikuar pesë elementë të zakonshëm për alternativat arsimore: [5]

  1. Respekti për personin
  2. Ekuilibri
  3. Decentralizimi i autoritetit
  4. Mosinterferimi midis sferave politike, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë
  5. Një botëkuptim holistik.

Në kohët moderne, të paktën në disa lokalitete, e drejta ligjore për të ofruar alternativa arsimore është përforcuar së bashku me arsimin e detyrueshë për fëmijët e moshës shkollore.

Shiko gjithashtu Redakto

Referime Redakto

  1. ^ "alternative education". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Online. 21 Sep. 2015.
  2. ^ Martin, Robin Ann (nëntor 2000). "An Introduction to Educational Alternatives". Alternative Education Resource Organization (në anglisht). Paths of Learning. Marrë më 16 tetor 2014.
  3. ^ Jean Jacques Rousseau Bertram, Christopher, Edward N. Zalta (ed.) "Jean Jacques Rousseau", The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2012 Edition)
  4. ^ J. Scott Armstrong (2012). "Natural Learning in Higher Education". Encyclopedia of the Sciences of Learning (në anglisht).
  5. ^ Ron Miller, Self-Organizing Revolution, Holistic Education Press, 2008

Bibliografia Redakto