Fluturimi është procesi me të cilin një objekt lëviz nëpër një hapësirë pa kontaktuar asnjë sipërfaqe planetare, qoftë brenda një atmosfere (p.sh. fluturimi ajror ose aviacioni) ose përmes vakumithapësirës së jashtme (d.m.th. fluturimi hapësinor). Kjo mund të arrihet duke gjeneruar ngritje aerodinamike të shoqëruar me rrëshqitje ose shtytje shtytëse, duke përdorur në mënyrë aerostatike mbizotërimin ose me lëvizje balistike.

Fluturimi natyror nga një pelikan kafe

Shumë gjëra mund të fluturojnë, nga aviatorët e kafshëve si zogjtë, lakuriqët e natës dhe insektet, tek rrëshqitësit/parashutistët natyralë si kafshët patagiale, farat anemokorë dhe balistosporet, deri te shpikjet njerëzore si avionët (aeroplanë, helikopterë, tullumbace, etj.) dhe raketa të cilat mund të shtyjnë anijen dhe aeroplanët kozmikë.

Aspektet inxhinierike të fluturimit janë fushëveprimi i inxhinierisë hapësinore ajrore e cila ndahet në aeronautikë, studimi i mjeteve që udhëtojnë nëpër atmosferë dhe astronautika, studimi i automjeteve që udhëtojnë nëpër hapësirë dhe balistika, studimi i fluturimit të predhave.