Gran Colombia ishte shtet në Amerikën Jugore, mes viteve 1819-1930 përfshinte Kolumbinë e sotme, Paramanë, Venezuelën dhe Ekuadorin. Gran Colombia pushoi së ekzistuari kur Venecuela dhe Ekuadori u ndanë prej saj.