Hidrosfera është shtresa e ujit që mbëshjell tokën.

Carbon cycle-cute diagram.svg

Përfshirja e hidrosferes:Redakto

Hidrosfera përfshinë të gjitha ujërat e lira në pjesën sipërfaqësore të tokës. Veti karakteristike e hidrosferës është ripërtëritja e përhershme e saj. Me studimin e hidrosferës, proceset dhe dukuritë në të, merret hidrologjia (greq. hydrologos, hydro -ujë dhe logos-shkencë).

Veçoritë:Redakto

Hidrosfera ka veçori të krahasueshme me ato të atmosferës, mirëpo ekzisojnë edhe dallime të rëndësishme. Dendësia e ujit, është rreth 770 herë më e madhe se dendësia e ajrit, kjo mundëson që organizmat e gjalla të përshtaten dhe të jetojnë në mjedis ujor.

Deti, Lumi dhe Liqeni:Redakto

dete shfaqen valët në sipërfaqen e ujit, si rezultat i erës dhe rrymave në brendësi të saj për shkak të dallimeve të dendësisë së ujit dhe të temperaturës. Uji i lumit është në lëvizje të vazhdueshme nga zonat më të larta deri në derdhje në det ose në liqen. Liqejt, kanë karakteristika të përbashkëta me detërat dhe me lumenjtë.

Shih edheRedakto

Atmosfera
Litosfera
Biosfera
Deti
Lumi
Liqeni