Lista e shteteve dhe rajoneve malazeze

artikull-listë e Wikimedias

Kjo është një list e shteteve dhe regjioneve Malazeze nëpër histori.

Entitetet politike historikeRedakto

  Shtet i udhëhequr nga Malazezët.
  Pjesë e një shteti tjetër ku Malazezët janë shumicë absolute, plurale ose pakicë signifikante.
  Pjesë e një shteti tjetër e udhëhequr nga Malazezët.
Emri Vitet Territorri Shënime
  Principata e Zetës 1360-1421 Mali i Zi, Shqipëri
  Zeta 1431-1498 Mali i Zi
  Sanxhaku i Malit të Zi 1514-1699 Mali i Zi Sanxhak i Perandorisë Osmane
  Principate peshkopale e Mali të Zi 1697–1852 Mali i Zi
  Principata e Malit të Zi 1852-1910 Mali i Zi
  Mbretëria e Malit të Zi 1910-1918 Mali i Zi, Kosovë, Serbi
  Qarku i Cetinjës 1922-1929 Mali i Zi, Kosovë Qark i Mbretërisë së Serbëve, Kroatëve dhe Sllovenëve
  Banovina e Zetës 1929-1941 Mali i Zi, Bosnjë dhe Hercegovinë, Serbi, Kroaci, Kosovë Banovinë e Mbretërisë së Jugosllavisë
  Mbretëria e Malit të Zi 1941-1944 Mali i Zi, Serbi Shtet marionetë i Mbretërisë së Italisë (1941–1943) dhe i Gjermanisë Naziste (1943–1944)
  Republika Socialiste e Malit të Zi 1943-1992 Mali i Zi Republikë kushtetuese e Jugosllavisë
  Republika e Malit të Zi 1992-2006 Mali i Zi Republikë kushtetuese e Serbisë dhe Malit të Zi

Entitetet politike aktualeRedakto

  Shtet i udhëhequr nga Malazezët.
  Shteti tjetër ku Malazezët janë popull minoritarë.
Emri Shënime
  Mali i Zi Malazezët shumicë pluraliste
  Shqipëria Malazezët popull pakicë
  Serbia Malazezët popull pakicë
  Bosnja dhe Hercegovina Malazezët popull pakicë
  Kroacia Malazezët popull pakicë

Shiko dheRedakto