Mehmet Mesha Selimoviq (1910 - 1982) shkrimtar nga Bosnja dhe Hercegovina. Autor i disa veprave. Kryevepra e tij "Dervishi dhe vdekja" është përkthyer edhe në gjuhën shqipe. Këtij romani i është bërë edhe ekranizimi si film artistik në xhirimin e të cilit kanë marrë pjesë edhe disa artistë shqiptar.