Redaktimi i Wikipedisë

Për të mësuar si të mbikëqyrni redaktimet tuaja (ose të të tjerëve), shihni Mbikëqyrja e ndryshimeve.
Për listën e llojeve të cungjeve, kategorive etj., shihni burime dhe lista.
Për të përdorur një figurë, shihni skeda.
Për të mësuar rregullat e Wikipedias, shihni Rregulla redaktimi.


Kontribuoni në Wikipedia - një sërë mënyrash se si të përfshiheni në Wikipedia.
Hyrje - prezantimi i projektit.
Fillimi - një doracak redaktimi.
Cheatsheet - referencë për redaktim të shpejtë.
Rregullat e thjeshtëzuara - informacione thelbësore për redaktuesë të rinj.
Fjalori - përkufizime për akronimet dhe fjalët wikipediane.

Redaktimi

Eksperimentoni me redaktimin e faqeve në livadh. Gjithashtu, po për redaktim faqesh, mundeni të eksperimentoni duke shtypur butonin Parapamje. Bëni kujdes të mos 'kryeni ndryshimet' gabimisht! Nëse ju ndodh kjo, atëherë mundeni të riktheni ndryshimet tuaja.

Wikipedia:Redaktimi i një faqeje
Hollësi rreth etiketave të përdorura në gjuhën (markup) wiki
Këshilla të vogla për detyra të zakonshme.
Krijimi i lidhjeve dhe ndryshimi i titullit të lidhjes (maskimi i saj)
Përdorimi i seksioneve në një artikull.
Përdorimi i kategorive
Shtimi i figurave ose videove
Ridrejtimi i faqeve
Kutiza informacioni
Krijimi i stampave, duke përdorur këtë hyrje të shpejtë dhe listën e stampave të gatshme
Krijimi i listave
Përdorimi i shënimeve dhe referencave
Përdorimi i tabelave
Përdorimi i formulave matematike
Përdorimi i karaktereve speciale. Shfaqja e shkronjave në shfletuesin tuaj.
Kodet HTML që pranohen në wikitext
Fjalët magjike dhe ndryshoret. Këto ju lejojnë të ndryshoni sjelljen e zakonshme ose automatizimin e tekstit. Për shembull, mund të krijonit një Tabelë Përmbajtjeje, t'i ndryshoni vendin, etj.

Kryerja e ndryshimeve

Shpjegoni ndryshimin tuaj në përmbledhjen e redaktimit
Zgjidhni konfliktet e redaktimit
Përdor redaktimet e vogla
Përdor butonin "Parapamje"

Krijimi i faqeve

Shkruani artikullin tuaj të parë
Emërtoni faqet
Marrëveshje e përgjithshme rreth emërtimeve
Kthjellimet, krijoni faqe për tema me përkufizime të ndryshme
Krijimi i një faqeje të re - për krijimin e faqeve që nuk janë artikuj
Krijoni nënfaqe

Stili

Manuali i Stilit është një përshkrimi i stilit të artikujve në Wikipedia.
Strukturat e artikujve
Teksti i skedave
Faqet kthjelluese
Përdorimi i figurave
Marrëveshje rreth e emërtimeve
Përdorimi i emrave të përshtatshëm
Krijimi i një serie artikujsh
Kur të përdorni tabela
Udhëzime stili

Jeta e artikujve

Zhvillimi i artikullit - fazat e zhvillimit të një artikulli
Artikulli juaj i parë
Udhëzim rreth krijimit të artikujve të mirë
Artikulli i Përkryer - pjesët përbërëse të Artikullit të Përkryer.

Ndërfaqja e Wikipedisë

Orientim.

Edit toolbar
Historiku
Faqet e kontributeve të përdoruesve
Faqet e diskutimit
Faqja e ndryshimeve të fundme
Faqja e ndryshimeve të ndërlidhura
Faqet diff
Konfliktet e redaktimit
Lista mbikëqyrëse

Mirëmbajtja e artikujve

Bashkoni dy ose më shumë faqe dhe zhvendosni (riemërtoni) një faqe - (Zhvendosjet e kërkuara)
Grisni faqe/skeda/kategori
Kategorizoni
Artikujt cung
Përdorimi i faqeve të diskutimeve
Arkivoni faqet e diskutimeve
Riktheni faqet në versione të mëparshme
Luftoni vandalizmin
Mbroni dhe lironi faqe (vetëm Administruesit)
Lidhni faqet nga wikipeditë në gjuhë tjera
Lidhni fjalë në projekte motra të Wikipedisë
Përdorni emrat e faqeve
Përdorni Namespace (hapësira e rezervuar për faqe speciale)
Përdor titujt si 'lidhje spirancë' në artikuj
Sigurimi i cilësisë
Përktheni artikuj
Përdorni text editor
Testoni redaktime dhe gjëra të tjera
Redaktoni shkurtesa