Sulltan Selimi III ishte sulltani i Perandorisë Osmane prej 1789 deri më 1807. Ai ishte në luftë me Rusinë dhe Austrinë. Selimi vjen nga familja Osmanlli.

Selimi i III