Sulltan Selimi III ishte udhëheqësi (sulltani) i Perandorisë Osmane. Ai ishte në luftë me Rusinë dhe Austrinë. Selimi vjen nga familja Osmanlli.

Selimi i III