Wikipedia:Wiki Weekend Tirana 2017/Thirje për Ligjërues

Të gjithë të interesuarit për të mbajtur një punëtori, meetup apo prezantim janë të lutur që të vendosin si më poshtë. Ju lutem në këtë fazë aplikoni vetëm në qoftë se nuk keni nevojë për sponsorizim për të marrë pjesë në aktivitet. Për ata që kanë nevojë për sponsorizim, do ju informojmë në vijim në këtë faqe:

 • Titullin e prezantimit.
 • Karakterin (punëtori, meeetup apo prezantim).
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia.

Marin KaltaniRedakto

 • Titullin e prezantimit: Contributing on Wikimedia Commons
 • Karakteri: Prezantim/Workshop
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet: Nje workshop mbi se si mund te ngarkosh foto ne Wikimedia Commons duke perdorur metoda te ndryshme, dhe nje shpjegim i llojeve te licensave Creative Commons
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia:--NestedLoops (diskutimet) 21 tetor 2017 22:19 (CEST)


Kristina MillonaRedakto

 • Titullin e prezantimit: WikiProject LGBT
 • Karakteri: Prezantim
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet:Ky projekt ka si qëllim shkrimin e artikujve rreth temave të komunitetit LGBT. Në Wikipedia në gjuhën shqipe kemi mungesë të theksuar të artkujve rreth këtyre temave. Ky projekt synon të rregullojë këtë gjendje dhe prezantimi i vështirësisë në përdorimin e një gjuhe sa më politikisht korrekte gjatë përkthimit të termave dhe çështjeve LGBT.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia: Kristina Millona

Nafie ShehuRedakto

 • Titullin e prezantimit: Wiki Loves Maps
 • Karakterin (punëtori, meeetup apo prezantim): Prezantim
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet: Gjatë prezantimit do prezantoj mbi projektin e Wiki Loves Maps si edhe do ndaj eksperiencen time në aktivitetin e FOSScamp Syros 2017 dhe Open Labs visit to Hack42.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia: --Nafie shehu (diskutimet) 31 tetor 2017 18:19 (CET)

Celjeta ShehuRedakto

 • Titullin e prezantimit: Krijimi i një artikulli te ri në Wikipedia
 • Karakterin (punëtori, meeetup apo prezantim): Prezantim/Workshop
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet: Qëllimi i këtij prezantimi/workshopi është krijimi i artikujve cilësorë dhe të rinj në gjuhën shqipe duke përdorur elementët si referenca, komente, lista etj.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia: --Celjeta Shehu

Albinfo Redakto

 • Titullin e prezantimit: Cultural monuments & natural monuments in Wikidata
 • Karakterin: workshop
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet: WikiData – how to improve data on cultural and natural monuments
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia. --Albinfo (diskutimet) 9 nëntor 2017 22:59 (CET)
short 2nd presentation – if you want
 • Titullin e prezantimit 2: GLAM on tour – some impressions
 • Karakterin: prezantim i shkurt
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia. --Albinfo (diskutimet) 30 nëntor 2017 00:14 (CET)

Mariana BallaRedakto

 • Titullin e prezantimit: Introduction to Wikimedia
 • Karakteri: Prezantim
 • Një përshkrim të shkurtër se cfarë do prezantohet: Në këtë prezantim do të shohim nën-projektet në Wikimedia (psh Wikipedia, Commons) dhe si ato kanë bërë të mundur që dijet të decentralizohen dhe të bëhen të aksesueshme nga të gjithë.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia:--Meriboo (diskutimet) 15 nëntor 2017 22:04 (CET)

Kurioziteti123 dhe PazzxRedakto

 • Titullin e prezentimit : "Çka është Wikipedia ? " dhe "Promovimi i vlerave të Wikipedias"
 • Karakterin : Prezentim
 • Një përshkrim të shkurtë : Në këtë prezentim do të mësojmë elementet bazike të Wikipedias , orientimi si dhe arsyeja që të nxitë për te redaktuar.
 • Emrin e përdoruesit në Wikimedia . Kurioziteti123 (diskutimet) 29 nëntor 2017 21:23(CET)