Çekosllovakia (Československo) ose Çeko-Sllovakia (Česko-Slovensko) është emri i ish konfederatës mes Republikës Çeke dhe Sllovakisë. Shpërbërja e konfederatës u bë në mënyrë paqësore më 1993.

1918-1938
1938-1939
1945-1992