Abbas ibn`Abd al-Muttalib (lindi në vitin 566 dhe vdiq në vitin 653) ishte xhaxhai i profetit Muhamed. Ai ishte tregtar i pasur, gjatë viteve te hershme të islamit e ka mbrojtur Muhamedin. Ai u bë musliman para hyrjes në Meke.