Autodidaktizmi është vetë-edukimi apo mësimi i vetë-drejtuar. Autodidakti është person i vetë-mësuar, e kundërta e të mësuarit në kushtet shkollore apo në ndonjë formë tjetër të mbikqyrur.

Personi mund të bëhet autodidakt pothuajse në cilëndo pikë të jetës së tij/saj. Përderisa disa persona mund të jenë edukuar në mënyrë konvencionale në një fushë të caktuar, ata mund të zgjedhin ta edukojnë veten në fusha të tjera.

Të vetë-mësuarit apo të mësuarit e vetë-drejtuar nuk janë domosdoshmërisht procese të vetmuara. Disa autodidaktë e kalojnë një kohë të mirë në librari të ndryshme apo në websajte edukative. Shumica, duke u bazuar në planin e tyre të mësimit, përfitojnë nga instruksionet e anëtarëve të familjes, shokëve, apo bashkëpunëtorëve tjerë. Në të vërtetë, termi "i vetë mësuar" është shndëruar në një trope gazetareske, që do të thotë "i edukuar në mënyrë jo-tradicionale", kuptim tërësisht i ndryshëm.

Autodidaktizmi më së shpeshti përmended në teoritë e të mësuarit, hulumtimin edukativ, filozofinë edukative, dhe në psikologjinë edukative.

Autodidaktë të shquar

Redakto

Lidhje të jashtme

Redakto