Ora Verore e Evropës Qendrore

Vendet dhe territoret e mëposhtme përdorin Orën Verore të Evropës Qendrore (CEST) gjatë verës.

CEST është përdorur në vitet 1993-1995 në Portugali dhe 1998-1999 në Lituani.