Kjo është një listë e gjuhëve të folura në rajonet e sunduara nga vendet e Ballkanit. Me përjashtim të disa gjuhëve turke, të gjitha ato i përkasin familjes indo-evropiane. Një nëngrup i këtyre gjuhëve është i dukshëm për formimin e një sprachbund mirë të studiuar, një grup gjuhësh që kanë zhvilluar disa ngjashmëri strukturore të habitshme me kalimin e kohës.

Gjuhët Indo-Evropiane

Redakto

Shqipe

Redakto

Helenike

Redakto

Gjuhët indo-ariane

Redakto

Gjuhët sllave

Redakto

Sllave juglindore

Redakto

Dialektet kalimtare

Redakto

Sllave jugperendimore

Redakto