Kjo është një listë e gjuhëve të folura në rajonet e sunduara nga vendet e Ballkanit. Me përjashtim të disa gjuhëve turke, të gjitha ato i përkasin familjes indo-evropiane. Një nëngrup i këtyre gjuhëve është i dukshëm për formimin e një sprachbund mirë të studiuar, një grup gjuhësh që kanë zhvilluar disa ngjashmëri strukturore të habitshme me kalimin e kohës.

Gjuhët Indo-EvropianeRedakto

ShqipeRedakto

HelenikeRedakto

Gjuhët indo-arianeRedakto

Gjuhët sllaveRedakto

Sllave juglindoreRedakto

Dialektet kalimtareRedakto

Sllave jugperendimoreRedakto