Gjysëmsfera veriore (ose Hemisfera veriore) quhet pjesa sferike e Tokës e cila gjindet në pjesën veriore të ekuadorit (fljala gjysëmsferë do të thot “gjysëm sferë”).

Gjysëmsfera
Gjysëmsfera veriore me ngjyrë të verdhë

Vera Astronomike këtu zgjat nga qershori deri në gusht, ndërsa dimri nga dhjetori deri në shkurt. Gjysëmsfera veriore ka shumë ma shumë sipërfaqe tokësore se ajo jugore dhe për këtë arsye quhet edhe gjysëmsfera tokësore.

Kontinentet e gjysëmsferës verioreRedakto

Vendet Afrikane të cilat shtrihen në gjysëmsferën verioreRedakto

Në tërësiRedakto

Në pjesën më të madheRedakto

Më një pjesë të vogëlRedakto

Vende te Amerikës jugore të cila shtrihen në hemisferen verioreRedakto

Në tërësiRedakto

Pjesën më të madheRedakto

Me një pjesë të vogëlRedakto