Oxhaku i Jeniçerëve (nga osmanishtja ينيچرى Yeniçeri ka kuptimin "ushtar i ri") përbehet nga njësi infanterie në Perandorinë Osmane.

Mustafa Qemali si jeniçer

Jeniçerë quheshin ushtarët këmbësorë me pagesë në ushtrinë osmane; ata formonin një korpus më vete që përbënte pjesën më të rëndësishme dhe më të zgjedhur të gardës së sulltanëve; korpusi i jeniçerëve u krijua nga fundi i shekullit XIV. Radhët e tyre mbusheshin me djemtë e zënë rob gjatë luftërave ose të grumbulluar në bazë të “taksës së gjakut”. Korpusi i jeniçerëve luajti një rol të rëndësishëm, si ushtri e organizuar mirë, për zgjerimin e Perandorisë në fushatat pushtuese në vendet e ndryshme. Jeniçerët dërgoheshin në shërbim edhe për ruajtjen e kalave në viset kufitare; të tillë kishte edhe në trevat shqiptare qysh në shek. XVI. Atyre u jepeshin në zotërim timare të rëndësishme. Jeniçerët luajtën një rol të rëndësishëm edhe në jetën politike. Komandanti i tyre ishte një nga funksionarët më të rëndësishëm të shtetit. Në fillim të shek. XIX, me zbatimin e reformave centralizuese edhe në ushtri, korpusi i jeniçerëve u shpërnda me dhunë (1826).