Kojnarja e Poshtme

fshat në Maqedoni
Kojnarja e Poshtme
Fshat