Susheva (Kumanovë)

fshat në Maqedoni
Susheva (Kumanovë)
Fshat