Ërxhanoci është një fshat në komunën e Kumanovës, Republika e Maqedonisë.

Hërxhanoci
Fshat