Lista e disiplinave akademike

artikull-listë e Wikimedias

Një disiplinë akademike, apo fushë e studimit, është një degë e dijes e cila është mësuar dhe hulumtuar në nivelet e një kolegji apo universiteti. Disiplina janë të definuara (pjesërisht), dhe të njohura nga revista akademike në të cilën hulumtimi është botuar, si dhe departamentet akademike apo fakultetet të cilat praktikuesit e tyre i përkasin.

Shkencat humaneRedakto

HistoriRedakto

GjuhëRedakto

LetërsiRedakto

ArtRedakto

FilozofiRedakto

ReligjionRedakto

Artet VizualeRedakto

Shkencat shoqëroreRedakto

AntropologjiRedakto

ArkeologjiRedakto

Zona e studimeveRedakto

Studimet kulturore dhe studimet etnikeRedakto

EkonomiRedakto

Studimet gjinore dhe seksualitetiRedakto

GjeografiRedakto

Shkencat PolitikeRedakto

PsikologjiRedakto

SociologjiRedakto

Shkencat natyroreRedakto

Shkencat e HapësirësRedakto

Shkencat e TokësRedakto

Shkencat JetësRedakto

KimiRedakto

FizikëRedakto

Shkencat formaleRedakto

Shkencat kompjuterikeRedakto

LogjikaRedakto

MatematikëRedakto

StatistikaRedakto

Shkenca e sistemeveRedakto

Profesionet dhe shkencat të aplikuaraRedakto

BujqësiRedakto

Arkitekturë dhe dizajnRedakto

BiznesRedakto

TeologjiRedakto

ArsimiRedakto

InxhinieriRedakto

Studimet e mjedisit dhe pyjeveRedakto

Shkenca e konsumit dhe familjesRedakto

Shkencat e shëndetësisëRedakto

Performanca fizike e njeriutRedakto

Gazetari, mjetet e komunikimit masivRedakto

LigjRedakto

Studimi për muze dhe bibliotekaRedakto

Shkencat ushtarakeRedakto

Punët publikeRedakto

Puna socialeRedakto

TransportiRedakto