Lista e disiplinave akademike

artikull-listë e Wikimedias

Një disiplinë akademike, apo fushë e studimit, është një degë e dijes e cila është mësuar dhe hulumtuar në nivelet e një kolegji apo universiteti. Disiplina janë të definuara (pjesërisht), dhe të njohura nga revista akademike në të cilën hulumtimi është botuar, si dhe departamentet akademike apo fakultetet të cilat praktikuesit e tyre i përkasin.

Shkencat humane Redakto

Histori Redakto

Gjuhë Redakto

Letërsi Redakto

Art Redakto

Filozofi Redakto

Religjion Redakto

Artet Vizuale Redakto

Shkencat shoqërore Redakto

Antropologji Redakto

Arkeologji Redakto

Zona e studimeve Redakto

Studimet kulturore dhe studimet etnike Redakto

Ekonomi Redakto

Studimet gjinore dhe seksualiteti Redakto

Gjeografi Redakto

Shkencat Politike Redakto

Psikologji Redakto

Sociologji Redakto

Shkencat natyrore Redakto

Shkencat e Hapësirës Redakto

Shkencat e Tokës Redakto

Shkencat Jetës Redakto

Kimi Redakto

Fizikë Redakto

Shkencat formale Redakto

Shkencat kompjuterike Redakto

Logjika Redakto

Matematikë Redakto

Statistika Redakto

Shkenca e sistemeve Redakto

Profesionet dhe shkencat të aplikuara Redakto

Bujqësi Redakto

Arkitekturë dhe dizajn Redakto

Biznes Redakto

Teologji Redakto

Arsimi Redakto

Inxhinieri Redakto

Studimet e mjedisit dhe pyjeve Redakto

Shkenca e konsumit dhe familjes Redakto

Shkencat e shëndetësisë Redakto

Performanca fizike e njeriut Redakto

Gazetari, mjetet e komunikimit masiv Redakto

Ligj Redakto

Studimi për muze dhe biblioteka Redakto

Shkencat ushtarake Redakto

Punët publike Redakto

Puna sociale Redakto

Transporti Redakto