• Flamurilevizje.gif
sq Gjuha amtare e këtij përdoruesi është shqipja.
de-4 Dieser Benutzer hat mit einem Muttersprachler vergleichbare Deutschkenntnisse.
en-2 This user is able to contribute with an intermediate level of English.
1412kid-conan.png Ky përdorues ka mbi 5,295 redaktimeWikipedia në gjuhën shqipe. (fresko listën)
sh-2 Корисник средње говори српскохрватски.
Korisnik osrednje govori hrvatskosrpski.

Flag of Kosovo.svg Ky përdorues vjen nga Kosova.
Emblema e Gjilanit Ky përdorues vjen nga Gjilani.
  • |Vizitor të nderuar Koka11 (Diskuto | kontribute)|(Redaktor, Kontrollues) (Krijuar më 28 Mars 2010 në 20:50)
  • | Ju falenderoj për vizitën tuaj që po i bëni faqes sime Kontrollues|Koka11[1]. Edhe kontributet tuaj në diskutimet dhe vërejtjet në përsosjen e më tutjeshme. Shihni artikujt dhe kategorit në të cilat kam redaktuar dhe krijuar. Në qoft se keni ndonje vërejtje, lirisht më vëni në kujtesë...Për pos ndonjë udhëzimi ose ndreqje teknike, ju lutem të mos e ndryshoni këtë faqe pa pëlqimn tonë.Nëse ndonjë nga punimet e mia ose në ndonjë ndërhyrje evidente materiali që kam prezentuar unë është punë e juaja dhe jeni kundër paraqitjes në Wikipedia ose kundër paraqitjes së atij materiali nga ana ime (sepse doni që ndokush tjetër të e paraqesë) atëherë më lajmëroni për këtë parregullsi. Përshëndetje:Kontrollues|Koka11[2] ~Nijazi Ramadani

(anglisht)Mathematics Topics-Coordinate Systems

  • Guest of honor
  • In start thank you for your visit to my website is Controller|Koka11
  • Stampa:User en-2-Controller you and your contributions to discussions and remarks on the perfection of ... See articles and categories in which I edited and created. If you have any comments, feel free to apply the agreed more than a memory ... For guidance or technical corrections, please do not modify this site without our consent.
  • If any of my works or in any obvious interference material I have presented is your work and appearances are against Wikipedia or against presentation of that material on my part (because you want someone else to the present) then tell me about it irregularities. Greetings:Kontrollues|Koka11~Nijazi Ramadani https://en.wikipedia.org/wiki/Nijazi_Ramadani

Punimet e mia kontributetRedakto