Ora Verore e Evropës Qendrore

(Përcjellë nga UTC+02:00)

Vendet dhe territoret e mëposhtme përdorin Orën Verore të Evropës Qendrore (CEST) gjatë verës.

Zonat kohore të Evropës:
blu Zona Kohore e Evropës Perëndimore (UTC+0)
Ora Verore e Evropës Perëndimore (UTC+1)
e kuqe Zona Kohore e Evropës Qendrore (UTC+1)
Ora Verore e Evropës Qendrore (UTC+2)
e verdhë Zona Kohore e Evropës Lindore (UTC+2)
Ora Verore e Evropës Lindore (UTC+3)
portokalle Zona Kohore e Kaliningrad (UTC+2)
e gjelbër Zona Kohore e Moskës (UTC+3)

CEST është përdorur në vitet 1993-1995 në Portugali dhe 1998-1999 në Lituani.