Projekti "Jeminjë" është degë e projektit nën adresën : Wikipedia:Projekti Qytete. Ky projekt është paramenduar për portalet e qytete në të cilat banojnë shqiptarët. Për artikuj e gjë sende të tjera lidhur me qytet shikoni kryeprojektin.

Rrjedhja e projektit

Redakto
 • Deri më tani janë krijuar portalet për këto qytete të dëftuara brenda një stampe të quajtur Stampa:Portaljeminjë:

                                       

             

Berati  Bujanoci Dibra  Durrësi  Elbasani Ferizaji  Fieri  Gjakova Gjilani  Gjirokastra  Korça Kukësi  Kumanova  Lezha  Medvegja  Mitrovica  Peja  Plava  Presheva  Prishtina  Prizreni  Tirana  Tregu i Ri  Tivari  Shkodra  Shkupi  Ulqini  Vlora

Qëllimi

Redakto
 1. Shmangia nga shkapërderdhja e portaleve si pasoj e përkufizimeve të llollojshme qytete, qarqe, rajone, rrethe, bashki, komuna, komuna të reja etj.
 2. Mbushja e rubrikave të cilat lejojnë dëftime automatike nëpërmjet stampave.
  1. Deri më tani më këtë qëllim janë krijuar 3 stampa:
{{Portaljeminjë}} - tabela me dëftimet për portalet ekzistuese;

                                       

             

Berati  Bujanoci Dibra  Durrësi  Elbasani Ferizaji  Fieri  Gjakova Gjilani  Gjirokastra  Korça Kukësi  Kumanova  Lezha  Medvegja  Mitrovica  Peja  Plava  Presheva  Prishtina  Prizreni  Tirana  Tregu i Ri  Tivari  Shkodra  Shkupi  Ulqini  Vlora

{{PortaljeminjëLista}} - Lista të gjeneruara në mënyrë automatike për disa fusha. Këto lista futen në rubrikat e portaleve të titulluara Qyteti(xxx)Lista;
{{Qyteteprojekte}} - për projetet e përgjitëshme.
  1. Në secilën nga këto rubrika pas këtyre stampave mund të futen shënime e dëftime plotësues. Kryesorja ato shka janë futur duhet të vlejnë si globale.
  2. Nëse ka edhe ndonjë rubrikë që mund të automatizohet, jeni i mirëpritur.
 1. Mbushja e rubrikave të dëftuara b.f Portali Shkupi me Portal:Shkupi/Intro
  1. Shumica është pkotësuar me përmbajtje.
 2. Mbushja e rubrikave të dëftuara Artikulli i muajit me b.f. Portal:Shkupi/Artikulli i muajit
  1. Shumica është pkotësuar me përmbajtje.

Si të veprojë

Redakto

Hapja e portaleve të reja

Redakto

Kujdes - procesi është i automatizuar dhe sistemi e vlerson secilën imtësi d.m.th i krahason shkronjë për shkronjë, bile edhe fushat e zbrasta në mes tyre.

 1. E hapë si me qenë një arikull me një dallim që duhet të ketë parashtesen për hapësirën Portali:. Pra, Portali:Filoni dhe në brendi të saj fusni përbmajtje :
<div style="float:right; width:100%">

{{/box-header|<big> Portali {{PAGENAME}} </big>|{{FULLPAGENAME}}/Intro|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Intro}}
{{/box-footer|}}
</div>
<div style="float:left; width:60%;"> <!-- Së bashku me vazhdimin më poshtë duhet të ketë gjithsej 99%-->
{{/box-header|''Artikulli i muajit''|{{FULLPAGENAME}}/Artikulli i muajit|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Artikulli i muajit}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Fotografia e muajit''|{{FULLPAGENAME}}/Fotografia e zgjedhur|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Fotografia e zgjedhur}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''A e dini se''|{{FULLPAGENAME}}/A e dini se|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/A e dini se}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''{{PAGENAME}} Temat''|{{FULLPAGENAME}}/Temat e portalit {{PAGENAME}}|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Temat e portalit {{PAGENAME}}}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Këndi yt''|{{FULLPAGENAME}}/Këndi yt|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Këndi yt}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Burime interneti''|{{FULLPAGENAME}}/Burime interneti|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Burime interneti}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Portala të ngjashëm''|{{FULLPAGENAME}}/Potala të ngjashme|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Potala të ngjashme}}
{{/box-footer|}}

<!--
{{/box-header|??|{{FULLPAGENAME}}/??|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/??}}
{{/box-footer|}}
-->
</div>

<div style="float:right; width:39%"> <!-- This margin should be right of the above -->

{{/box-header|''{{PAGENAME}} Lajme''|{{FULLPAGENAME}}/{{PAGENAME}} Lajme|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/{{PAGENAME}} Lajme}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Biografi e zgjedhur''|{{FULLPAGENAME}}/Biografi e zgjedhur|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Biografi e zgjedhur}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Citate''|{{FULLPAGENAME}}/Citate|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Citate}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''{{PAGENAME}} Lista''|{{FULLPAGENAME}}/{{PAGENAME}} Lista|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/{{PAGENAME}} Lista}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Kategori''|{{FULLPAGENAME}}/Kategori|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Kategori}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''WikiProjekte''|{{FULLPAGENAME}}/WikiProjekte|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/WikiProjekte}}
{{/box-footer|}}

{{/box-header|''Artikuj që duhet përmirësuar''|{{FULLPAGENAME}}/Artikuj që duhet përmirësuar|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/Artikuj që duhet përmirësuar}}
{{/box-footer|}}
<!--
{{/box-header|???|{{FULLPAGENAME}}/???|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/???}}
{{/box-footer|}}
-->
<!--
{{/box-header|??|{{FULLPAGENAME}}/??|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/??}}
{{/box-footer|}}
-->

</div>

<div style="float:right; width:100%">

{{/box-header|''SubPortale''|{{FULLPAGENAME}}/SubPortale|}}
{{{{FULLPAGENAME}}/SubPortale}}
{{/box-footer|}}

</div>

{{Purgepage}}
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__

[[Kategoria:XXX|*]] 
[[Kategoria:Portale|{{PAGENAME}}]][[Kategoria:Portal:XXXX|XXX]]

Pasi që të jetë futur brenda kutisë së redaktimit dhe të jetë shtypur Kryej ndryshimet (me këtë është regjistru në amzë) në skenën sfaqet përmbajtja e faqes. Kjo përmajtje është e tëra me dëftime për lidhje të ndryshme. Nga gjitha këto lidhje dy janën kryesore.

 1. Portali:XXX/box-header - për të krijuar kutiat, dhe
 2. Portali:XXX/box-footer - për gatimin e kutijave për futje të përbjatjeve.

Portali:XXX/box-header

Redakto
__NOEDITSECTION__ __NOTOC__<div style="clear: both;"></div> 
<div style="position: relative;<!--
     -->border: 1px solid red;<!--
     -->background: red;<!--
     -->color: red;<!--
     -->padding: .1em;<!--
     -->text-align: center;<!--
     -->font-weight: bold;<!--
     -->font-size: 100%;<!--
     -->margin-bottom: 0px;<!--
     -->border-bottom: true;"><!--
 --><span class="plainlinks" <!--
   -->style="position: absolute;<!--
       -->top: 0px;<!--
       -->right: 0px;<!--
       -->background: transparent;<!--
       -->border: 1px solid red;<!--
       -->margin-bottom:.1em;<!--
       -->font-size:100%;<!--
       -->font-weight: normal;"><!--
  -->[{{fullurl:{{{editpage|{{{2}}}}}}|action=edit}} <span style="color:white;">redakto</span>] <!--
 --></span ><!--
 --><div style="font-size:100%;font-weight:bold;border: none; margin: 0; padding:0; padding-bottom:.1em;"><span style="color:black;">{{{1}}}</span></div><!--
--></div>
<div style="display: block;<!--
     -->position: relative;<!--
     -->border: 1px solid red;<!--
     -->vertical-align: top;<!--
     -->background: white;<!--
     -->color: black;<!--
     -->margin-bottom: 0px;<!--
     -->padding-left: 5px;<!--
     -->padding-right: 5px;<!--
     -->margin-top: 0px;<!--
     -->padding-top: 3px;"><!--
--><noinclude>Test text with [[link]]
{{Portal:Box-footer}}
</noinclude>
Redakto
<div class="noprint" style="text-align:center; margin:0.1em 0.1em 0.1em 0.1em; padding:0.1em 0.1em 0.1em 0.1em;"><b>{{{1|}}}</b></div >
<div style="clear:both;"></div>
</div>

Mbushja e rubrikave me përmbajtje të automatizuar

Redakto
 1. Në rubrikën e titulluar Portala të ngjashëm futet teksti : {{Portaljeminjë}}
 2. Në rubrikën e titulluar QyetiX Lista futet teksti :{{PortaljeminjëLista}}
 3. Në rubrikën e titulluar WikiProjekte futet teksti:{{Qyteteprojekte}}

Dëftimi i portalit të ri

Redakto

Në stampen {{Portaljeminjë}} futet emri i portalit të ri ngjajshëm me emrat e portaleve tjerë, pas shkronës përkatëse në horizontalen e dytë të tabelës. Nëse ka qyteti ka stemë, duhet gjetur radhen përkatëse, po ashtu sipas shkronjës në horizontalen e parë të tabelës.