Stampa të reja

Stampat në Wikipedia janë njato tabelat që paraqiten në shumë fleta të Wikipedias. Stampa në Wikipedia është një lidhëse e fletave me disa funksione plotësuese. Këto stampa shërbejnë për mbledhjen e artikujve nga një temë e përbashkët apo me elemente të përbahkëta karakteristike për artikujt përkatës. Me ndihmën e stampave përpos kutizave me parametra mund të krijohen edhe "kutiza formularësh" të cilat duhet plotësura me vlera të variablave.

 • Krijimi i një stampe bëhet me hapjen e një faqe emri i së cilës fillon me "Stampa:" (Kujdes! " : ") dhe vazhdonë me një emër, termë apo me një shkurtes (zakonisht kur mendohet në disa stampa të cilat lidhen në një kuti). Më poshtë është dhënë shembulli për stampen "Prova".
[[Stampa:Prova]]
 • Krijimi i një lidhje (futjes) së një shtampe në një fletë bëhet me shkimin e emrit të sajë përbrenda kllapave të dyfishta gjarpërore. Shkronja e parë automatikshtë shëndrohet në germë të madhe.
{{prova}}

. Për veprime më komplekse shiko më poshtë.

Llojet e Kutiave

Redakto

Deri më tani janë përdorur dy llojë kutiza me parametra dhe dy lloj kutiza me variabla:

Kutia I  : Një kutizë statike me një listë parametrash. 
Kutia II : Një kutizë dinamike me një listë parametrash e cila lejon tregimin/fhehjen e listës 
      së parametrave.
Kutia III: Një stamp një kutizë me variabla (Kutiza statike)
Kutia IV : Disa stampa një kutizë me disa variabla (Kutiza dinamike)

HAIL

Kutia I - me parametra

Redakto

Kutia e parë (I) është ndër më të thjeshtat dhe ajo mund të ndërtohet nga një listë e thjeshtë. Zakonisht listat e thjeshta futen në një Kuti (Tabelë) për dizajnë. Kjo formë është e mirë për paraqitjen e cungjeve të ndyshme dhe kutizave për njoftimeve.

Krijimi  : [[Stampa:Lista e kafshëve]]
      [[Kali]], [[Maca]], [[Qeni]] ....
Përdorimi : {{Lista e kafshëve}}
Paraqitja : 

Kali, Maca, Qeni ....

Kutia II - me parametra

Redakto

Kjo kutizë ka parametra konstant d.m.th për qëllimet tona lista. Për dallim nga forma e sajë statike kjo ka edhe një aftësi që e bënë atë më dinamike në paraqitjen e listës. Mirpo kjo në tjetren anë si parametra nuk mund të merr tabela çka nuk do të thotë se nuk mund të futet në tabela. Për krijimin e një kutize të tillë duhet pasur pak njohuri nga gjuhët programuese, ndërsa përdorimi i saj në artikuj është i thjeshtë dhe i kuptueshëm po thuja se edhe për fëmijë. Ka dy variabla: Variablen TITULLI e cila duhet barazuar me titullin e kutizës dhe variablen PËRMBAJTJA e cila duhet barazuar me përmbajtjen e fushës së kutizës në rastet tona është zakonisht një listë horizontale. Me pak elemente arrihet edhe praraqitja e listës vertikale. Për prezentimin vertika të listës nevojite një ndarje në mes të elementeve përbërse të listës. Si ndarës i elementeve shfrytëzohen shenjat ndarse të parametrave të maskuara d.m.th termi &#124; po ashtu mund të përdoret edhe termi <br>. Të interesuarit mund të shikojnë kodin nga Stampa:NDStampa:Prova dhe aty të ndryshojnë parametrat dhe ngjyrat e saj (Nevojitet pak njouri me "class").

Krijimi: [[Stampa:Prova]]
---------------------------
<div style="clear:both;" class="NavFrame">
<div class="NavHead">{{{TITULLI}}}</div>
<div class="NavContent">
{{{PËRMBAJTJA}}}
</div>
<div class="NavEnd"> </div>
</div>

<noinclude><pre>Variablat:
 TITULLI  = Titulli i kutizës
 PËRMBAJTJA = Përmbajta e kutizës. Përdorni &#124; në vend të vizës 
        ndarse vertikale. Vendosja e vizësndarse vertikale ("|") nk dhe të përdoret              
        në "PËRMBAJTJA" por merret si ndarëse e parametrave.<nowiki>

</nowiki>

Përdorimi:


 
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
S´ka
redaktoni hartën


Paraqitja:


Kutia III - me variabla

Redakto

Ky llojë i kutijave për ndryshim nga dy llojet e lartëpërendura përdorë Wikipedia:variabla. Kjo e bënë të mundëshem krijimin e formularëve të cilët duhet mbushur.

Krijimi i tyre bëhet për të paraqitur pasqyrën e një artikulli apo për të ndërlidhur ata në një libër. P.sh për klasifike, për të dhëna tabelare të një shteti etj. Krijimi i tyre është i ngjajshem me krijimin e tabelave në gjuhen programese HTML ku duhet theksuar se shumica e tagëve nga HTML janë të maskuar me simbole të Wikipedias. Ky maskim e lehtëson punen e programit operues të Wkipedias për këtë ju lutemi nëse keni mundës përdorni elementet e programit operues.

Përdorimi i tyre bëhet duke i barazuar variabla të cilat duhet të sikohen nga stampa (variabla janë termet në kllapat e trefishta gjarpërore {{{unë_jam_variabel}}} . Kujdes! : fushat e zbrazëta nuk tolerohen.

Krijimi  : [[Stampa:Lista e kafshëve]]
---------------------------------------
      {{{Variabla1rë}}}, [[{{{Variabla2të}}}]], {{{Variabla3të}}} ....
Përdorimi : 
------------
{{Lista e kafshëve
|Variabla1rë=[[Kali]]
|Variabla2të=Qeni
|Variabla3të=Maca
}}
Paraqitja :

Kali, Qeni, Macja

Kutia IV - variabla

Redakto
Krijimi  :[[Stampa:Lista e kafshëve]] 
---------------------------------------
{{{1}}} [[{{{2}}}]] {{{3}}}
Përdorimi : 
------------
{{Lista e kafshëve|[[Kali]]|Qeni|Maca}}
Paraqitja :

Kali, Qeni, Maca

Shembuj

Redakto

Nga Kutia I

Redakto

Nga Kutia II

Redakto

Stampa:BE

Nga Kutia III

Redakto

Stampa:Biografia

Paraqitja e tabelës është e njëjtë për të gjithë kutijat.
Stampa
{{Biografia|
 Foto = Meli_1.JPG 
|PX = 50px
|Emri =  ?
|Mbiemri = ?
|Emri Alternativ = Meli
|Profesionin = {{Aktor}}
|Lindja = [[9 tetor]] [[1935]]
|VendLindja = [[Prishtnë]]
|Vdekja = [[26 mars]] [[2005]]
|VendDekja = [[Prishtinë]]
| nationalityn ={{Shqiptar}}
|}}Shikoni edhe

Redakto

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:Template

http://www.mediawiki.org/wiki/Help:Templates

http://en.wikipedia.org/wiki/Help:A_quick_guide_to_templates