Artist i Popullit të Shqipërisë

titull nderi në Shqipërinë komuniste

Artist i Popullit të Shqipërisë ishte një titull nderi për dekorimin e artistëve të shquar të artit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë, meritat e të cilëve ishin të jashtëzakonshme në sferën e zhvillimit të arteve interpretuese (teatër, muzikë, kinema dhe art). Ai u krijua me ligj në vitin 1960 dhe u ndryshua në vitin 1980. Titulli nuk u dha më në Shqipëri pas ndryshimit të ligjit në vitin 1996. Ekuivalenti i tij u bë titulli "Mjeshtër i Madh i Punës", i cili u zëvendësua me "Mjeshtër i Madh" pas ndryshimit të ligjit të vitit 1996.

Përfituesit e Teatrit dhe Kinematografisë Redakto

Aktorët Redakto

Kineastë Redakto

Muzika Redakto

Këngëtarë Redakto

Drejtorë të muzikës dhe Kompozitorë Redakto