Ekspresionizmi Abstrakt shpesh njihet edhe si pikturim informal (art informal, joformal) është një stil në pikturim, i cili u krijua pas Luftës së Dytë Botërore ku si pasojë drejtimet Kubizmi, Konstruktivizmi dhe Surrealzmi u shuan.

Ishte drejtim arti që për herë të parë e pushtoi gati se tërë botën, u krijua për një kohë në Francë (Paris) dhe SHBA (New York). Improvizimet e para të Kandinskit ishin improvizuar të një paraardhësi të një stili të ri të artit, ekspresionizmit abstrakt.

Piktorë

Redakto

Më poshtë është paraqitur lista e piktorëve të cilët i takojnë këtij stili të pikturimit.


Literatura

Redakto

Martin MATO " Ekspresionizmi gjerman 1910-1925 gazeta "Nacional" f 21, 14-21 si edhe 21-27 shkurt Tirane