Makenzis – Marrëdhëniet me Publikun dhe Specialisti i Medias. Unë jam i interesuar për futboll dhe histori.