Shkolla e Mesme “Asim Zeneli”

Gjimnazi i Gjirokastrës u themelua më 5 nëntor 1923, i cili ishte një nga shkollat e para të arsimit të mesëm të përgjithshëm në Shqipëri, ku studionin nxënës pa dallim feje, seksi e krahine.