Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/K ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
K-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

Konstruktiv

Redakto
 • kapitali
  1. ...
 • këshilli
  1. ...
  2. buxheti : Këshilli Ekonomik Fiskal shk. KRF. [1]
  3. buxheti : Këshilli i Përkohshëm Administrativ shk. KPA. [1]
  4. buxheti : Këshilli Tranzitor i Kosovës shk. KTK. [1]
 • KEF
  1. buxheti shk. për : Këshilli Ekonomik Fiskal. [1]
 • KEK
  1. buxheti shk. për : Korporata Energjetike e Kosovës. [1]
 • KFOR
  1. buxheti shk. për : Forca e Paqeruajtësve Ndërkombëtar e Kosovës. [1]
 • komunikimi
  1. ...
 • komisioni
  1. ...
  2. buxheti : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës shk. KRSHPK. [1]
 • komesariati
  1. ...
  2. buxheti : Komesariati i Lartë për Refugjatë i Kombeve të Bashkuara shk. UNHCR. [1]
 • korporata
  1. ...
  2. buxheti : Korporata Energjetike e Kosovës shk. KEK. [1]
 • KPA
  1. buxheti shk. për : Këshilli i Përkohshëm Administrativ. [1]
 • KRSHPK
  1. buxheti shk. për : Komisioni Rregullues i Shërbimeve Publike të Kosovës. [1]
 • KTK
  1. buxheti shk. për : Këshilli Tranzitor i Kosovës. [1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j k l Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003