Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Drejtësi apo Vitrina Projekti Fjalori/P ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
P-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 • paralajmërimi
  1. ...
 • personi
  1. ...
  2. legjistaconi : Termi “person” përdoret për çdo “person fizik jotregtar” të përcaktuar sipas Kodit Civil, për çdo “person fizik tregtar” dhe për çdo “person juridik” të themeluar sipas ligjit “Për shoqërite tregtare’’, sipas Kodit Civil apo sipas çdo ligji tjetër të veçantë.[1]
 • përfaqësuesi
  1. ...
  2. buxheti : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm shk. PSSP. [2]
 • PIP
  1. buxheti shk. për : Programi për Investime Publike. [2]
 • programi
  1. ...
  2. buxheti : Programi për Investime Publike shk. PIP. [2]
 • prona
  1. ...


Dëftime

Redakto
 1. ^ Kuvendi i Shqipërisë - në internet, prill 2007
 2. ^ a b c Nga Fjalori në Buxheti i Kosovës 2003
 • publikimi
  1. ...
 • presidenca
  1. ...
 • posta
  1. ...
  2. buxheti : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës shk. PTK. [1]
 • PSSP
  1. buxheti shk. për : Përfaqësuesi Special i Sekretarit të Përgjithshëm. [1]
 • PTK
  1. buxheti shk. për : Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës. [1]


Burimi i të dhënave

Redakto
 1. ^ a b c Gabim referencash: Etiketë <ref> e pavlefshme; asnjë tekst nuk u dha për refs e quajtura Buxheti2003