Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjeografi apo Vitrina Projekti Fjalori/P ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
P-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 1. Pampa, gjithashtu Pampe, Pampaset (spanjollisht. Pampa, Llanura pampeana) janë barishta stepore në juglindje të Amerikës Jugore, afër grykëderdhjes së lumit La Plata. Në pererëndim kufizohen me mallet Ande, ndërsa në juglindje me Oqeanin Atlantik . Në veri është regjioni i savanet- kaçuba GranÇako. Relievi I pampes shkon nga rrafshira në rrafshira të valëzuara .[1]
 1. Pedologjia (rusisht; Педология, nga gre. Pedon = dheu), është shkenca mbi dheun-tokën, formën dhe përbërjen e tij. Pedologjia merret me gjenezën, morfologjinë, klasifikimin dhe distribuimin e dheut.[1]
 1. Pedosfera' (Gre: pedon - dheu), është mbështjellës i dheut - tokës, gjegjësisht shtresës së imët të punueshme të Korës së Tokës. Toka (dheu) është shtresa e hollë e shkriftë e sipërfaqes së Tokës, e cila punohet dhe paraqet bazën për zhvillimin e bujqësisë, sepse shfrytëzohet për kultivimin e bimëve të ndryshme. Formimi i kësaj shtrese të tokës- dheut, varet nga disa faktorë: klima, relievi, përbërja gjeologjike e shkëmbinjve, bota bimore e shtazore dhe nga vet aktiviteti i njeriut.[1]
 2. Paleogjeografi,~a. Shkencë që përcakton pamjen dhe kushtet fiziko-gjeografike të mbështjellsit natyror-gjeografik gjatë historisë së zhvillimit të Tokës.[1]
 1. Pend,~ë,~a: ët. 1. Prejardhësisht ka kuptimmin e një pengese të ngritur prerj çfardo materiali, me qëllim pengimi të dales së ujit prej shtratit të lumit, ose përbri të liqeneve e deteve;2. Mur i lartë, rëndom beton që ngritet me rastin e krijimit të baseneve akumuluese mbi rrjedhat lumore, me qëllim të sigurimit të fuqisë energjetike [për nevojat e hidrocentraleve elektrike, sistemeve ujitëse, etj. [1]
 1. Pentografi është vegël e cila përdoret për përcjelljen e fenomeneve gjeografike nga një hartë në tjetër në mënyrë mekanike.[1]
 1. Petrologjia është shkencë që merret me studimin e krijimit, përbërjes minerale dhe kimike, strukturës , kushteve të shtruarjes, prejardhjes dhe ndryshimeve që pësojnë nën ndikimin e faktorëve endogjenë dhe ekzogjenë, si dhe përhapjjen gjeografiketë llojeve të shkëminjëve.[1]
 • Plutoni
 1. Pluton,-i,-e,et, Trup masiv ndrydhor (intruziv) nga shkëmbinjtë magamatikë nën sipërfaqen e Tokës, i krijuar nga ftohjadhe ngurtëz\imi i magmës.[1]


 1. Pellg,~gu: gje,~gjet ( Ujëmledhësi). Hapsirë e madhe ujore e hapët (oqeani,det) apo e mbyllur ( Liqe) në raste më të rralla kah e cila kullojnë- derdhen ujërat rrjedhëse apo drenohen në atë tërësi.[1]
 1. Picunare,-ja,-e,-et, është burim uji me fort pak ujë, që del prej plasave shkëmbore.[1]
 1. Pluviografi është instrumrnt për matjen e të reshurave të shiut.[1]
 1. Pllajë, a. KHapsirë e caktuar e rrafshët me lartësi të mesme ose të lartë me tipare të përafërta.[1]
 1. Me fjalën Popullsi nënkuptojme antarët e një bashkësie (qenije biologjike) njerëzish me disa veti (karakteristika) të përkufizuara si p.sh gjuha, vendbanimi, hapësira e jetesës, vetit biologjike etj.[1]
 1. Port,i;~e, ~et. vend i paosaçësh zakonisht në një gji deti, i ndërtuar dhe i pajisur me të gjitha mjetet e nevojshme, ku mund të hyjnë anijet, të ngakohen dhe shkarkohen ose të qëndrojnë pë t'u rregulluar.[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q Planeti