Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjeografi apo Vitrina Projekti Fjalori/%C3%87 ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
Ç-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

  1. [çur|g,~gu m.sh. ~gje, ~gjet] -#1. Fill uji që rrjedh nga fyti i kroit ose çezmes; curril i madh uji ose i një lëngu tjetër që rrjedhë. Çurg uji. Çurg gjaku. Çurg lotësh. #2. Krua me një curril ujë; vendi ku del një burim uji.#3 përd. ndajf. Duke rrjedhur shumë e me forcë; curril. Shkon (rrjedh, derdhët, del) çurg. I vete gjaku çurg. I binin lotët çurg. I rrjedhte djersa çurg.[1]
  • Çurgon [çurg|ón jokal., ~ói,~úar.] Rrjedh shumë e me forcë, del a bie çurg (për ujin ose për lëngje të tjera që rrjedhin). Çugon uji. Çurgon gjaku. I çurgojnë djersët (lotët).[1]


Dëftime Redakto

  1. ^ a b Fjalor i Gjuhës së Sotme Shqipe - Tiranë, 1980