Gjendeni në faqe të projektit fjalori në hapsirën Wikipedia, saktësisht tek përmbajtja për vitrinat e projektit.
Fresko pamjen ose kthehu te Vitrina Projekti Fjalori/Gjeografi apo Vitrina Projekti Fjalori/S ose kapërce në shkronjat e kësaj lëmije
A · B · C · Ç · D · Dh · E · Ë · F · G · Gj · H · I · J · K · L · Ll · M · N · Nj · O · P · Q · R · RR · S · Sh ·  T · TH · U · V · X · Xh · Y · Z · Zh / W
S-ja në lëmi tjera

Gjuhë dhe Letërsi
Arkeologjia
Arsimi
Baleti
Biznes
Ekonomia
Film
Fizika
Informatika
Interneti
Inxhenieria
Judikatura
Kimia
Komunikacioni
Kopshtaria
Kuzhina
Matematika
Mitologjia
Mjekësia
Muzika
Piktura
Gjeografia
Politika
Biologjia

 1. Saliniteti ose kripshmëria – Paraqet sasinë e kripës së tretur në ujë të detit të shprehur në promila(‰ ). saliniteti nuk është i njejtë në të gjitha detet dhe oqeanet, ajo varet inteziteti i avullimit, i sasisë së reshjeve atmosferik, i shkëmbimit të ujrave të ëmbla në dete dhe oqeane. Saliniteti mesatar i ujit të deteve dhe të oqeaneve lëviz rreth 35 (‰ ). Salinitet më të madh kan detet e gjerësive subtropikale rreth 38 (‰ ), kurse në detin e Kuq arrinë në 40. Detet në gjerësitë më të mëdha gjeografike kan sasi më të vogël të kripës, Deti Baltik ka vetëm 6-8 (‰ ).[1]
 1. Sanatadita ( Ekvinoks) : Kohë e vitit kur dita dhe nata janë tyë barabarta, që në viset tona ngjanë dy herë në vit.: me 21 mars dhe 23 shtator.[1]
 1. Savana është zonë e rrafshtë ose pak e valëzuar, që shtrihet në brezin tropical, në veri dhe në jug të pyjeve tropikale. [1]

Seizmologjia[1]

 1. Shkenca e cila merret me studuimin e tërmeteve, të proceseve dhe dukurive në lidhje me to quhet seizmologji, ( greq. Seismos-lëkundje dhe llogos shkencë).[1]
 1. Seizmografi është instrument për regjistrimin e kohës së shfaqjes, forcës dhe regjistrimin e të dhënave të tjera për tërmetet.
 1. Selvaset ose selva (port. silva — pyell) është term në gjuhën portugeze për pyjet ekuatoriale të lagështanë bazenin e lumit Amazon. Karakterizohen spse zakonisht janë të vërshuara dhe vështirë të kalueshme Flora e Selvaseve është shum e pasur – me më teopër se 200 lloje të palmës, mandej kakaos, fikusit, bambusit etj. [1]
 1. Smonica është tokë ngjyrë kafe.
 1. Solstici është momenti në të cilin dielli arrinë këndin më të lartë ndaj ekuadorit. Solistici për vise tona mund të jetë dimror (21. dhjetor) dhe veror ( 21 qershor).[1]
 1. Speleologjia është shkencë që merret me studimin e shpellave dhe të zbrazëtive të tjera nëntokësore. [1]
 1. Stepa është krahinë gjysëm e thatë e rrafshët ose e valëzuar, që shtrihet në brezin tropikal ndërmjet savaneve dhe shkretirave) dhe të mesëm ( thellënë brendësinë e kontinenteve). [1]
 1. Stratigrafi do të thotë përshkrim i shtresave (stratum, lat.-shtresë) [1]
 1. Subregjioni është njësi më e vogël se regjioni varësisht nga madhësia e njërës dhe tjetrës njësi,mirëpo kjo e dyta hynë në kuadër të regjionit si e para ose e dyta sipas madhësisë e jo kurrsesi si tërësi regjionale.Dy e më tëpër subregjione mund ta përbëjn një regjion(e jo Evropa juglindore subregjion i Evropës sepse kjo e fundit është regjion i Evropës me tri tërësi të ashtëquajtura subregjionale si gadishulli Ballkanik,Apenin dhe ai Pirinej).[1]


Dëftime

Redakto
 1. ^ a b c d e f g h i j k Planeti