Gjuha sarde është folur në ishullin e Sardenjës, e cila i përket politikisht Italisë.