Gjuha baske (baskishtja) është gjuha që flitet nga 1.060.730 folës.

Gjuha baske
Flitët në Evropë
Filogjeneza
Teritori baskë në Spanjë dhe Francë.
Dialektet baske.