Greva është menyre e protestes për shprehjen e paknaqesise. Karakteristike e kesaj proteste është bojkotimi i aktiviteteve ose ne disa raste edhe bojkotimi i marrjes se ushqimit.