Iliri është një person në Mitologjinë Greke. Në njerën prej historisë, ku thuhet se Iliri ka qenë i biri i Kadmos-it dhe i Haromonisë. I cili ndoshta ka udhëhequr Ilirët. Në një histori tjetër thuhet se Iliri ka qenë i biri i Ciklopit Polyphem the Gruas së ti Galatea, ai ishte vëllai i Celtus dhe Galas. Fëmijët e Polyphemit u larguan nga Sicilia dhe udhëheqën Keltët, Ilirët dhe Galatët. Në të dy Historit thuhet se Iliri ka qenë Paraardhsi i Ilireve. Iliri ka pasur gjashtë djem Enchelus, Autarieus, Dardanus, Maedus, Taulas dhe Perrhaebus. Emrat e vajzave ishin Partho, Daortho, Dassaro. Ata i quajtën fëmijët e tyre Taulanti, Perhebi, Enkeleu, Autari, Dardani, Partheni, Dasari dhe Daorsi. Autari kishte dy djem Panonin (ose Peon). Panoni kishte dy djem Skordizin dhe Tribalin